Nowy komunikat w sprawie szczepień studentów CM UMK

Nowy komunikat w sprawie szczepień studentów CM UMK

 

PT

Studenci Collegium Medicum 

Szanowni Państwo 

Wczoraj ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. Ust. Poz. 91), które określa zakres i kolejność szczepień przeciwko COVID-19. Zgodnie z Rozporządzeniem (Rozdz. 3a, § 28a, pkt 1, ust. 6). 

Nowa treść regulacji prawnych oznacza, że: 

1 - w grupie „O” zostaną zaszczepieni wszyscy studenci, którzy odbywają zajęcia z udziałem pacjentów lub maja kontakt z materiałem zakaźnym, niezależnie od tego, czy zarejestrowali się do szczepienia w pierwszym terminie (do 18.12.2020), i posiadają już e-skierowania, czy w drugim terminie (do 12.01.2021). Zgodnie informacjami od Dziekanów poszczególnych wydziałów i specyfiką zajęć dotyczy to studentów na kierunkach wymienionych w załączniku. 

2 - wszyscy studenci CM, którzy poprzez e-terminarz ustalili już termin szczepienia, zostaną zaszczepieni w wybranym przez siebie terminie. 

3 - Ci z Państwa, którzy już posiadają e-skierowanie (I tura rejestracji), lub takie e-skierowanie niedługo będzie wystawione (II tura rejestracji) mogą podjąć próbę ustalenia terminu szczepienia w innych szpitalach węzłowych, np. w miejscu zamieszkania. Jeżeli dotyczy to studentów, którzy ustalili już termin szczepienia w SU Nr 1 lub SU Nr 2, a zdecydują się na szczepienie w innym szpitalu węzłowym, prosimy o przekazanie takiej informacji na adres: dydaktyka@cm.umk.pl. Umożliwi to wykorzystanie wolnego miejsca. 

4 – W związku ze znacznym zwiększeniem puli miejsc do szczepień, a jednocześnie niespodziewanymi zmianami regulacji prawnych, e-terminarz wymaga przebudowania. Rozpoczęcie rejestracji uprawnionych studentów CM rozpocznie się w czwartek, 21.01.2021 o godzinie 9:00.

pdfZestawienie kierunków uprawnionych do szczepień759.29 KB

Dziekan Wydziału Lekarskiego 

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk