20 000 stypendiów i grantów dla studentów i nauczycieli akademickich

20 000 stypendiów i grantów dla studentów i nauczycieli akademickich


Grupa Santander prowadzi nabór na stypendia dla ponad 20000 studentów i nauczycieli akademickich pod hasłem #zostańwdomu. Celem inicjatywy jest wsparcie społeczności akademickiej w czasie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Nabory na wszystkie projekty udostępniane są na www.santander-grants.com

santander_logo.jpg

Santander Universidades oferuje ponad 20000 stypendiów i grantów na kursy internetowe wspierające rozwój kompetencji cyfrowych, językowych i umiejętności miękkich, które będą pomocne w wejściu na rynek pracy. Dodatkowo nauczyciele akademiccy otrzymają wsparcie z zakresu poszerzenia kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Projekt realizowany z Fundación del Instituto de Empresa, wiodącą światową szkołą biznesu, koncentruje się na rozwijaniu umiejętności cyfrowych. Na mocy podpisanej umowy udostępniono ponad 15000 stypendiów i grantów dla studentów, absolwentów i pracowników akademickich.

Inicjatywa #zostańwdomu obejmuje także umowę z British Council, która umożliwia studentom poprawę znajomości języka angielskiego i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego.

Kolejne Stypendia Santander #zostańwdomu będą publikowane w nadchodzących tygodniach. Zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej o dostępnych programach stypendialnych i aplikować na stronie organizatora.

– Pandemia koronawirusa zmusza nas do przystosowania się do okoliczności, których nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Dlatego Santander Universidades chce zaoferować studentom i absolwentom szeroką gamę kursów online, aby mogli być lepiej przygotowani do rynku pracy po Covid-19. Nadszedł czas, aby zwiększyć nasze zaangażowanie w przygotowanie zawodowe studentów, a oferowane przez nas stypendia są najlepszym ku temu sposobem – powiedział Javier Roglá, dyrektor globalny Santander Universidades.

Grupa Santander jest w stanie zaoferować takie projekty dzięki współpracy z uczelniami na całym świecie, która trwa od ponad 20 lat.

Programy stypendialne realizowane przez Grupę Santander pomagają ludziom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu wspierać: rozwój talentów, wyrównywanie szans, integrację, różnorodność i zrównoważony rozwój. Mają również na celu poprawę umiejętności studentów w coraz bardziej zdigitalizowanym i zglobalizowanym środowisku, które ciągle się zmienia.

Prace, które bank podjął w ciągu ostatnich 23 lat wraz z ponad 1000 uczelni wyższych i instytucji akademickich w 22 krajach, doprowadziły do przyznania w ubiegłym roku 68671 stypendiów Santander o łącznej kwocie w wysokości 119 milionów euro. Grupa Santander jest mocno zaangażowana w zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, a od dłuższego czasu wspiera szkolnictwo wyższe, co wyróżnia go spośród innych instytucji finansowych na świecie.

Dzięki blisko 2 miliardom euro zainwestowanym od 2002 r. w inicjatywy akademickie za pośrednictwem Santander Universidades i ponad 430000 stypendiów przyznawanych od 2005 r. Grupa Santander została uznana za firmę, która najwięcej inwestuje w edukację na świecie (raport Varkey / UNESCO / Fortune 500).