HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Administracja

Administracja CM

 

 


Z-ca Kanclerza ds. Collegium Medicum

Sekretariat Prorektora ds. Collegium Medicum 

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM  
Dział Kształcenia CM
Dział Informatyzacji Collegium Medicum
Dział Nauki i Projektów CM
Dział Organizacji CM
Dział Remontów i Inwestycji CM 
Dział Socjalny CM

Dział Spraw Pracowniczych CM
Dział Zaopatrzenia CM
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM

Kancelaria CM
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum

Zespół Radców Prawnych CM
Zespół ds. BHP i Ppoż. CM
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM
Zespół ds. Planowania i Analiz CM
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM
Zespół ds. Inwentaryzacji CM

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR nauczycieli akademickich)
Audytor Wewnętrzny

Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych Collegium Medicum

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
Dział Domów Studenckich i Akademickich CM
Dział Energetyki CM
Dział Promocji i Komunikacji CM
Dział Serwisu Aparatury CM

Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum

Dział Finansowy CM
Dział Księgowości CM
    Sekcja Księgowości Majątkowej CM
    Sekcja Księgowości Ogólnej CM

Dział Płac CM


Administracja w Toruniu

 

            Samodzielne Stanowisko Pracy - Inspektor Ochrony Danych