COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Administracja

Administracja CM

 

Uwaga! W związku z remontem budynku A, Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM  oraz Dział Kształcenia CM przeniesione są tymczasowo do innych lokalizacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach działowych.Z-ca Kanclerza ds. Collegium Medicum

Sekretariat Prorektora ds. Collegium Medicum (Biuro Prorektora ds. Collegium Medicum)

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM  
Dział Kształcenia CM
Dział Informatyzacji Collegium Medicum
Dział Nauki i Projektów CM
Dział Organizacji CM
Dział Remontów i Inwestycji CM 
Dział Socjalny CM

Dział Spraw Pracowniczych CM
Dział Zaopatrzenia CM
Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM

Kancelaria CM
Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum

Zespół Radców Prawnych CM
Zespół ds. BHP i Ppoż. CM
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM
Zespół ds. Planowania i Analiz CM
Zespół ds. Zamówień Publicznych CM

Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM

Audytor Wewnętrzny

Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych Collegium Medicum

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
Dział Domów Studenckich i Akademickich CM
Dział Energetyki CM
Dział Promocji i Informacji CM
Dział Serwisu Aparatury CM

Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum

Dział Finansowy CM
Dział Księgowości CM
    Sekcja Księgowości Majątkowej CM
Dział Płac CM