HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zespół ds. Planowania i Analiz CM

Zespół ds. Planowania i Analiz CM

ul. Jagiellońska 13, budynek D, p. 10
tel. 52 585-34-47
e-mail: planowanie@cm.umk.pl

  • Kierownik: mgr Małgorzata Brończyk 


Preliminarz studiów w języku obcym, niestacjonarnych, podyplomowych oraz innych form kształcenia obowiązujące od semestru zimowego 2023/2024
xlsxPreliminarz studiów w języku obcym
xlsxPreliminarz studiów niestacjonarnych
xlsxPreliminarz studiów podyplomowych
xlsxPreliminarz studiów stacjonarnych i innych form kształcenia dla cudzoziemców
xlsxPreliminarz innych form kształcenia

Preliminarze studiów w języku obcym, niestacjonarnych, podyplomowych oraz innych form kształcenia obowiązujące od semestru zimowego 2022/2023
xlsxPreliminarz studiów w języku obcym106.34 KB
xlsxPreliminarz studiów niestacjonarnych110.94 KB
xlsxPreliminarz studiów podyplomowych88.43 KB
xlsxPreliminarz studiów stacjonarnych i innych form kształcenia dla cudzoziemców100.16 KB
xlsxPreliminarz innych form kształcenia87.39 KB

Preliminarze studiów w języku obcym, niestacjonarnych, podyplomowych oraz innych form kształcenia obowiązujące od semestru zimowego 2021/2022
xlsxPreliminarz studiów w języku obcym109.59 KB
xlsxPreliminarz studiów niestacjonarnych110.41 KB
xlsxPreliminarz studiów podyplomowych91.71 KB
xlsxPreliminarz studiów stacjonarnych i innych form kształcenia dla cudzoziemców103.42 KB
xlsxPreliminarz innych form kształcenia87.44 KB

Preliminarze studiów w języku obcym, niestacjonarnych, podyplomowych oraz innych form kształcenia obowiązujące od semestru zimowego 2020/2021
xlsxPreliminarz studiów w języku obcym109.28 KB
xlsxPreliminarz studiów niestacjonarnych110.26 KB
xlsxPreliminarz studiów podyplomowych91.63 KB
xlsxPreliminarz studiów stacjonarnych i innych form kształcenia dla cudzoziemców103.08 KB
xlsxPreliminarz innych form kształcenia88.92 KB

 

Preliminarze studiów stacjonarnych w języku obcym, niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów dokształcających obowiązujące od semestru zimowego 2019/2020.
xlsxPreliminarz kursy dokształcające83.01 KB
xlsxPreliminarz niestacjonarne I i II stopnia101.13 KB
xlsxPreliminarz niestacjonarne jm101.07 KB
xlsxPreliminarz podyplomowe88.37 KB
xlsxPreliminarz stacjonarne w j.obcym jm100.61 KB
xlsxPreliminarz stacjonarne w j.obcym I i II stopnia100.55 KB

ZARZĄDZENIE Nr 174 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r

Zarządzenie Nr 259 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 184 Rektora UMK z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów dla cudzoziemców, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, a także sporządzania preliminarzy w części bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 200 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 184 Rektora UMK z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów dla cudzoziemców, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, a także sporządzania preliminarzy w części bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 184 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów dla cudzoziemców, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, a także sporządzania preliminarzy w części bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Stawki godzinowe na potrzeby kalkulacji wynagrodzeń w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych

pdfStawki - stan od: 01.04.2023 rok 556.58 KB