HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zespół ds. Planowania i Analiz CM

Zespół ds. Planowania i Analiz CM

ul. Jagiellońska 13, budynek D, p. 10
tel. 52 585-34-47
e-mail: planowanie@cm.umk.pl

Zasady wyodrębnienia finansowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uchwała nr 79 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad wyodrębnienia finansowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zarządzenie nr 258 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne
Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz komórki administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 252 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r

ZARZĄDZENIE Nr 174 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r

Zasady planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów dla cudzoziemców, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, a także sporządzania preliminarzy w części bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 259 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 184 Rektora UMK z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów dla cudzoziemców, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, a także sporządzania preliminarzy w części bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 200 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 184 Rektora UMK z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów dla cudzoziemców, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, a także sporządzania preliminarzy w części bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 184 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów dla cudzoziemców, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, a także sporządzania preliminarzy w części bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Preliminarz studiów w języku obcym, niestacjonarnych, podyplomowych oraz innych form kształcenia obowiązujące od semestru zimowego 2023/2024

xlsxPreliminarz studiów w języku obcym
xlsxPreliminarz studiów niestacjonarnych
xlsxPreliminarz studiów podyplomowych
xlsxPreliminarz studiów stacjonarnych i innych form kształcenia dla cudzoziemców
xlsxPreliminarz innych form kształcenia


Archiwum preliminarzy>>

 Stawki godzinowe na potrzeby kalkulacji wynagrodzeń w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych

pdfStawki - stan od: 01.05.2024 rok276.73 KB

pdfStawki - stan od: 01.04.2023 rok (archiwalny) 556.58 KB