COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Dział Spraw Pracowniczych CM

Dział Spraw Pracowniczych CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych CM: mgr Agnieszka Mróz
pokój 68, tel. 52 585-33-27, fax 52 585-38-37
kadry@cm.umk.pl

Z-ca kierownika: mgr Mariola Mamys
pokój 64, tel. 52 585-33-29
m.mamys@cm.umk.pl

 • zastępstwo kierownika podczas nieobecności
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz i stanów zatrudnieniaNIP Collegium Medicum UMK do zwolnień lekarskich 554-261-77-97Pliki do pobrania:

 1. docKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie38.5 KB
 2. docKwestionariusz osobowy dla pracownika33.5 KB
 3. docOświadczenie o opiece nad dzieckiem27.5 KB
 4. docWzór Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika49.5 KB
 5. xlsxRozliczenie nadgodzin dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych11.05 KB
 6. xlsxRozliczenie nadgodzin11.1 KB
 7. docWniosek o udzielenie urlopu dla nauczyciela akademickiego30.00 KB
 8. docWniosek o zmianę terminu urlopu dla nauczyciela akademickiego30.50 KB
 9. docWniosek urlopowy dla kierowników administracji i stanowisk samodzielnych w administracji32.5 KB
 10. docWniosek urlopowy dla pracowników podległych kierownikom28 KB
 11. docWniosek o pozostanie w pracy po godzinach32 KB
 12. docWniosek o wydanie delegacji służbowej32 KB

 13. pdfNowy regulamin pracy 2019442.08 KB
  pdfzałącznik  1-3_ow2019_11_06.pdf338.84 KB
  pdfZARZĄDZENIE Nr 114 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 166 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2019 r. Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu263.15 KB
  doczał.1_oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy .doc26.5 KBPracownicze Plany Kapitałowe:>>mgr Mariola Mamys - z-ca kierownika
m.mamys@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585-33-29

 

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 • Katedra Ekonomiki Zdrowia
 • Katedra Fizjoterapii
 • Katedra Rehabilitacji
 • Katedra Badania Narządów Zmysłów
 • Katedra Nauk Społecznych i Medycznych
 • Katedra Neurochirurgii i Neurologii
 • Katedra Urologii
 • Katedra Onkologiilic. Justyna Gralak
j.gralak@cm.umk.pl

pokój 64
tel. 52 585-36-72

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE LEKARSKIM

 • Wydział Lekarski

 • Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
 • Katedra Onkologii i Brachyterapii
 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 • Katedra Biologii i Biochemii Medycznej 
 • Katedra Chirurgii Plastycznej
 • Katedra Chorób Oczu 
 • Katedra Endokrynologii i Diabetologii 
 • Katedra Farmakologii i Terapii 
 • Katedra Fizjologii Człowieka
 • Katedra  Genetyki Klinicznej 
 • Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 
 • Katedra Medycyny Sądowej 
 • Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych 
 • Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 
 • Katedra Kardiochirurgii
 • Katedra Neurologii

 • Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

 • Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii 
 • Katedra Neurochirurgii

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 • Katedra Chirurgii Onkologicznej 
 • Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych 
 • Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania 
 • Katedra Geriatii 
 • Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
 • Katedra Medycyny Ratunkowej 
 • Katedra Neuropsychologii Klinicznej 
 • Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego 
 • Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego 
 • Katedra Położnictwa 
 • Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej
 • Katedra Otolaryngologii,  Foniatrii i Audiologii
 • Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu
 • Katedra Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 

 • Katedra Opieki Paliatywnej
 • Katedra  Promocji Zdrowia
 • Katedra Żywienia i Dietetyki 

 • Katedra Diagnostyki Obrazowej

 • Katedra Podstaw Prawa Medycznego

 • Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnychmgr Edyta Chabasińska-Rojek 
edyta.rojek@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585-38-36

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE LEKARSKIM

 • Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
 • Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

 • Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej 
 • Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 
 • Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej 
 • Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii 
 • Katedra Dermatologii i Wenerologii
 • Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii 
 • Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 
 • Katedra Psychiatrii 
 • Katedra Urologii 
 • Bank komórek i Tkanek
 • Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej
 • Katedra Hematologii

 • Katedra  Anatomii Prawidłowej
 • Katedra Histologii i Embriologii
 • Katedra Medycyny Rodzinnej
 • Katedra  Patomorfologii Klinicznej
 • Katedra  Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Obsługa kadrowa
- nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM
- nauczycieli akademickich zatrudnionych w JEDNOSTKACH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCHlic. Ewa Gromadzka
ewa.gromadzka@cm.umk.pl

pokój 65
tel. 52 585-36-88

Obsługa kadrowa
- pracowników obsługi
- pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Wydziale Farmaceutycznymmgr Alicja Jaworska
alicja.jaworska@cm.umk.pl

pokój 65
tel. 52 585-36-88

Obsługa kadrowa
- pracowników administracji
- pracowników bibliotecznych
- pracowników 
inżynieryjno-technicznych zatrudnionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Jednostkach Międzywydziałowych i Ogólnouczelnianych oraz w UCI