HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dział Spraw Pracowniczych CM

Dział Spraw Pracowniczych CM

 

W związku z remontem pomieszczeń 64 i 65 Dział Spraw Pracowniczych został tymczasowo przeniesiony do pokoju nr 41, I piętro, budynek F

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych CM: mgr Agnieszka Mróz
pokój 68, tel. 52 585-33-27, fax 52 585-38-37
kadry@cm.umk.pl

 NIP Collegium Medicum UMK do zwolnień lekarskich 554-261-77-97Pliki do pobrania:

 1. docKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie38.5 KB
 2. docKwestionariusz osobowy dla pracownika33.5 KB
 3. docOświadczenie o opiece nad dzieckiem27.5 KB
 4. docWzór Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika49.5 KB
 5. xlsxRozliczenie nadgodzin dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych11.05 KB
 6. xlsxRozliczenie nadgodzin11.1 KB
 7. docWniosek o udzielenie urlopu dla nauczyciela akademickiego30.00 KB
 8. docWniosek o zmianę terminu urlopu dla nauczyciela akademickiego30.50 KB
 9. docWniosek urlopowy dla kierowników administracji i stanowisk samodzielnych w administracji36 KB
 10. docWniosek urlopowy dla pracowników podległych kierownikom29 KB
 11. docxWniosek o urlop opiekuńczy
 12. docxWniosek o zwolnienie z powodu działania siły wyższej
 13. docWniosek o pozostanie w pracy po godzinach32 KB
 14. docWniosek o wydanie delegacji służbowej32 KB
 15. docxWniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego14.06 KB


 16. pdfRegulamin pracy - tekst jednolity599.36 KB
  pdfzałącznik nr 1221.88 KB
  pdfzałącznik nr 2188.17 KB
  pdfzałącznik nr 3294.21 KB
  pdfzałącznik nr 4270.64 KB
 17. Praca zdalna>>
 18. Nagrody Rektora>> 
 19. docWniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego35.5 KB
 20. docxwniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.docx20.41 KB
  pdfROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej 306 KB
 21. docSkierowanie na badania wstępne okresowe i kontrolne 70 KB
 22. docSkierowanie na badanian sanitarno-epidemiologiczne 48 KB

           Pracownicze Plany Kapitałowe:>>


 

Informacje dot. porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy>>lic. Ewa Gromadzka
ewa.gromadzka@cm.umk.pl
pokój 65
tel. 52 585-36-42

Obsługa kadrowa
-nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 • Katedra Ekonomiki Zdrowia
 • Katedra Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej
 • Katedra Fizjoterapii
 • Katedra Rehabilitacji
 • Katedra Badania Narządów Zmysłów
 • Katedra Nauk Społecznych i Medycznych
 • Katedra Neurochirurgii i Neurologii
 • Katedra Urologii
 • Katedra Onkologii

- pracowników obsługilic. Justyna Gralak
j.gralak@cm.umk.pl

pokój 64
tel. 52 585-36-72

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE LEKARSKIM

 • Wydział Lekarski
 • Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
 • Katedra Onkologii i Brachyterapii
 • Katedra Biologii i Biochemii Medycznej 
 • Katedra Chirurgii Plastycznej
 • Katedra Chorób Oczu 
 • Katedra Farmakologii i Terapii 
 • Katedra Fizjologii Człowieka
 • Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 
 • Katedra Medycyny Sądowej
 • Katedra Neurochirurgii
 • Pracownia Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Katedra Chirurgii Onkologicznej 
 • Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych 
 • Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania 
 • Katedra Geriatii 
 • Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
 • Katedra Medycyny Ratunkowej 
 • Katedra Neuropsychologii Klinicznej 
 • Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego 
 • Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego 
 • Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
 • Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej
 • Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii
 • Katedra Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 
 • Katedra Opieki Paliatywnej
 • Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia
 • Katedra Żywienia i Dietetyki 
 • Katedra Diagnostyki Obrazowej
 • Katedra Podstaw Prawa Medycznego
 • Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
mgr Bogumiła Glaza-Gąsiorowska
bogumila.glaza@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585 38 36

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE LEKARSKIM

 • Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
 • Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
 • Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej 
 • Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 
 • Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
 • Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej 
 • Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii 
 • Katedra Dermatologii i Wenerologii
 • Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii 
 • Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 
 • Katedra Psychiatrii 
 • Katedra Urologii w tym Bank komórek i Tkanek
 • Katedra Hematologii
 • Katedra  Anatomii Prawidłowej
 • Katedra Medycyny Rodzinnej
 • Katedra  Patomorfologii Klinicznej
 • Katedra  Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 • Katedra Neonatologii 
 • Pracownia Medycyny Społecznej
 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii 
 • Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
 • Katedra Endokrynologii i Diabetologii
 • Katedra Genetyki Klinicznej
 • Katedra Histologii i Embriologii
 • Katedra Kardiochirurgii 
 • Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych 
 • Katedra Neurologii
 • Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 
 • Pracownia Dydaktyki Medycznej


Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersyteckich Jednostkach Dydaktycznych:
Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM mgr Aleksandra Wojtowicz
aleksandra.wojtowicz@cm.umk.pl

pokój 64
tel. 52 585-33-29

Obsługa kadrowa
- nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Farmaceutycznym
- pracowników 
inżynieryjno-technicznych zatrudnionych na Wydziale Lekarskim i Wydziale Farmaceutycznym


inż. Dagmara Jasek 
dagmara.jasek@cm.umk.pl
pokój 65 
tel. 52 585-36-88

Obsługa kadrowa
- pracowników administracji
- pracowników bibliotecznych
- pracowników 
inżynieryjno-technicznych zatrudnionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w pozostałych jednostkach Uczelni, oprócz Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego