Dział Spraw Pracowniczych CM

Dział Spraw Pracowniczych CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych CM: mgr Agnieszka Mróz
pokój 68, tel. 52 585-33-27, fax 52 585-38-37
kadry@cm.umk.pl

Z-ca kierownika: mgr Mariola Mamys
pokój 64, tel. 52 585-33-29
m.mamys@cm.umk.pl

 • zastępstwo kierownika podczas nieobecności
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz i stanów zatrudnieniaNIP Collegium Medicum UMK do zwolnień lekarskich 554-261-77-97Pliki do pobrania:

 1. docKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie40 KB
 2. docKwestionariusz osobowy dla pracownika33.5 KB
 3. docOświadczenie o opiece nad dzieckiem27.5 KB
 4. docWzór Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika64.50 KB
 5. xlsRozliczenie nadgodzin dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych18.50 KB
 6. xlsRozliczenie nadgodzin18.50 KB
 7. docWniosek o udzielenie urlopu dla nauczyciela akademickiego30.00 KB
 8. docWniosek o zmianę terminu urlopu dla nauczyciela akademickiego30.50 KB
 9. docWniosek urlopowy dla kierowników administracji i stanowisk samodzielnych w administracji32.5 KB
 10. docWniosek urlopowy dla pracowników podległych kierownikom28.5 KB
 11. docWniosek o pozostanie w pracy po godzinach27.5 KB
 12. docWniosek o wydanie delegacji służbowej27.5 KB

 13. pdfNowy regulamin pracy 2019442.08 KB
  pdfzalłącznik  1-3_ow2019_11_06.pdf338.84 KB
  doczal_1_oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_Regulaminem_Pracy_1.doc26.5 KB


mgr Mariola Mamys - z-ca kierownika
m.mamys@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585-33-29

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 • Katedra i Klinika Rehabilitacji

 • Katedra Fizjoterapii
  • Zakład Fizjoterapii Klinicznej
  • Zakład Podstaw Fizjoterapii
  • Zakład Terapii Manualnej
 • Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej
  • Klinika Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej
 • Katedra Zdrowia Publicznego
  • Zakład Ekonomiki Zdrowia
  • Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego
  • Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
  • Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego

 • Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
 • Klinika Urologii

 • Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii
 • Katedra i Zakład Muzykoterapii
 • Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

 • Zakład Biologii Układu Wzrokowego
 • Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
 • Zakład Neurotraumatologiilic. Justyna Gralak
j.gralak@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585-36-72

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE LEKARSKIM

 • Wydział Lekarski

 • Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
 • Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii
 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii
  • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci
 • Katedra Biologii i Biochemii Medycznej
  • Zakład Biochemii Medycznej
  • Zakład Biologii Medycznej
  • Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Katedra Chorób Oczu
  • Klinika Chorób Oczu
  • Klinika Okulistyki i Optometrii
 • Katedra Endokrynologii i Diabetologii
  • Klinika Endokrynologii i Diabetologii
  • Klinika Rehabilitacji Metabolicznej
 • Katedra Farmakologii i Terapii
  • Zakład Farmakologii i Terapii
  • Pracownia Biotechnologii Eksperymentalnej
 • Katedra Fizjologii
  • Zakład Fizjologii Człowieka
  • Zakład Neuroimmunologii
 • Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Katedra Medycyny Sądowej
  • Zakład Medycyny Sądowej
  • Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej
  • Interdyscyplinarna Pracownia Rekonstrukcji i Oceny Skutków Wypadków Komunikacyjnych
 • Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
  • Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
  • Pracownika Nieinwazyjnej Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego
 • Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  • Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi

 • Klinika Kardiochirurgii
 • Klinika Neurologii

 • Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki

 • Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego
 • Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej
 • Zakład Symulacji Medycznych

 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • Pracownia Filozofii Medycyny
 • Pracownia Komunikacji w Medycynie

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 • Katedra Chirurgii Onkologicznej
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej
  • Oddział Kliniczny Chorób Piersi
 • Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
  • Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego
 • Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania
  • Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania
 • Katedra Geriatii
  • Klinika Geriatrii
  • Zakład Terapii Zajęciowej i Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
 • Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii
  • Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
  • Zakład Higieny i Epidemiologii
 • Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof
  • Klinika Medycyny Ratunkowej
  • Zakład Medycyny Katastrof
 • Katedra Neuropsychologii Klinicznej
  • Zakład Neuropsychologii Klinicznej
 • Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego
  • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych
  • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego
  • Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej
 • Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego
  • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
 • Katedra Położnictwa
  • Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii
  • Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii
  • Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
 • II Katedra Kardiologii
  • Klinika Kardiologii

 • Klinika Foniatrii i Audiologii
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

 • Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej
 • Katedra i Zakład Chemii Środków Spożywczych
 • Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej
 • Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej
 • Katedra i Zakład Promocji Zdrowia
 • Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki

 • Zakład Badania Narządów Zmysłów
 • Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
 • Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii
 • Zakład Podstaw Prawa Medycznego
 • Zakład Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 • Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej
 • Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

 • Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
 • Pracownia Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznejmgr Edyta Chabasińska-Rojek
edyta.rojek@cm.umk.pl
pokój 64
tel. 52 585-38-36

Obsługa kadrowa
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE LEKARSKIM

 • Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

 • Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
  • Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
 • Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
 • Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
  • Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
 • Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego
 • Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
  • Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
  • Pracownia Biologii Molekularnej Skóry, Immunodermatologii i Dermatopatologii
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Farmakologii Skóry
 • Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  • Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii
  • Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej
 • Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  • Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  • Zakład Profilaktyki Żeńskich Narządów Płciowych
 • Katedra Psychiatrii
  • I Klinika Psychiatrii
  • II Klinika Psychiatrii
 • Katedra Urologii
  • Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej
  • Zakład Inżynierii Tkankowej
  • Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej
 • Klinika Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
 • Klinika Hematologii

 • Klinika Neurochirurgii, Naurotraumatologii i Neurochirurgi Dziecięcej
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
 • Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
  • Laboratorium Genetyczne
 • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
 • Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego
 • Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
 • Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 • Zakład Genoterapii
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej

Obsługa kadrowa
- nauczycieli akademickich zatrudnionych na WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM
- nauczycieli akademickich zatrudnionych w JEDNOSTKACH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCHlic. Ewa Gromadzka
ewa.gromadzka@cm.umk.pl
pokój 65
tel. 52 585-36-88

Obsługa kadrowa
- pracowników obsługi
- pracowników inżynieryjno-technicznychlic. Alicja Jaworska
alicja.jaworska@cm.umk.pl
mgr Iwona Wierzchowska (nieobecna)
pokój 65
tel. 52 585-36-88

Obsługa kadrowa
- pracowników administracji
- pracowników naukowo-technicznych
- pracowników bibliotecznych