Dział Serwisu Aparatury CM

Dział Serwisu Aparatury CM

e-mail: aparatura@cm.umk.pl

  ul. Jagiellońska 13, budynek A, niski parter, p. 04

 • Kierownik: inż. Rafał Rakowski, tel. 52 585-36-86
 • mgr inż. Paweł Wiącek, e-mail: pawelw@cm.umk.pl, tel. 52 585-33-66
 • mgr Michał Żbikowski, tel. 52 585-33-66
 • mgr Violetta Kowalikowska, tel. 52 585-36-86


  ul. Jagiellońska 13, budynek A, studio wideo (II piętro) 

 • inż. Łukasz Gorzelak, tel. 52 585-33-67

 • ul. Jagiellońska 15, budynek F, p. 011 (niski parter)

 • mgr inż. Leszek Wasielewski, tel. 52 585-33-39
 • Jacek Kargól, tel. 52 585-33-39

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9, budynek audytoryjny (Biblioteki Medycznej)

 • Bogumiła Kwiatkowska, tel. 52 585-34-86

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9

 • Andrzej Ciara (budynek dydaktyczny patomorfologii), tel. 52 585-35-74
 • Mariusz Kowalikowski (budynek audytoryjny), tel. 52 585-39-65W Collegium Medicum istnieje możliwość pozyskania przez jednostki organizacyjne używanej sprawnej aparatury medycznej
Stała Komisja Likwidacyjna Specjalistyczna
>>


 

Główne zadania działu:

 • naprawa i konserwacja kserokopiarek - odpowiedzialny mgr Michał Żbikowski
 • zaopatrywanie w gazy techniczne i medyczne
 • naprawa i konserwacja aparatury medycznej (pogwarancyjne) - odpowiedzialni mgr inż. Leszek Wasielewski, Jacek Kargól
 • naprawy gwarancyjne
 • wypożyczanie sprzętu multimedialnego (zgłoszenia najlepiej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem)
 • wideofilmowanie oraz transmisje operacji i zabiegów
 • zabezpieczenie zajęć dydaktycznych w sprzęt multimedialny i nagłaśniający
 • Usługi KSERO >>