Dział Serwisu Aparatury CM

Dział Serwisu Aparatury CM

e-mail: aparatura@cm.umk.pl

  ul. Jagiellońska 13, budynek A, niski parter, p. 04

 • Kierownik: inż. Rafał Rakowski, tel. 52 585-36-86
 • mgr inż. Paweł Wiącek, tel. 52 585-33-66, e-mail: pawelw@cm.umk.pl
 • mgr Michał Żbikowski, tel. 52 585-33-66, e-mail: michal.zbikowski@cm.umk.pl

        ul. Jagiellońska 13, budynek A, studio wideo (II piętro) W Collegium Medicum istnieje możliwość pozyskania przez jednostki organizacyjne używanej sprawnej aparatury medycznej
Stała Komisja Likwidacyjna Specjalistyczna
>>


Główne zadania działu:

 • zaopatrywanie w gazy techniczne i medyczne
 • naprawa i konserwacja aparatury medycznej (pogwarancyjne) - odpowiedzialni mgr inż. Leszek Wasielewski, Jacek Kargól
 • naprawy gwarancyjne
 • wypożyczanie sprzętu multimedialnego (zgłoszenia najlepiej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem)
 • wideofilmowanie oraz transmisje operacji i zabiegów
 • zabezpieczenie zajęć dydaktycznych w sprzęt multimedialny i nagłaśniający