Stała Komisja Likwidacyjna Specjalistyczna

Stała Komisja Likwidacyjna Specjalistyczna

W Collegium Medicum istnieje możliwość pozyskania przez jednostki organizacyjne używanej sprawnej aparatury medycznej z jednostek, w których jest ona zbyteczna. Urządzenia są kwalifikowane do dalszego użytkowania pod względem technicznym przez Dział Serwisu Aparatury CM.

Przekazanie aparatury następuje na podstawie docdruku zmiany miejsca użytkowania 30.50 KB
Szczegółowych informacji na temat formalności związanych z przekazaniem udziela Sekcja Księgowości Majątkowej CM, tel. 52 585-33-46 (47)

Jednostki organizacyjne CM, chcące przekazać używaną sprawną aparaturę medyczną mogą przekazywać swą ofertę na adres e-mail: komisjalikwidacyjna@cm.umk.pl 

docWNIOSEK O LIKWIDACJĘ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (proszę drukować dwustronnie)42.50 KB

Bieżącą ofertę zawiera poniższa tabela.
Informacji o sprzęcie udziela bezpośrednio jednostka wskazana w tabeli.

L.p.

Nazwa i opis

Osoba kontaktowa/jednostka

data zamieszczenia ogłoszenia

 1.      
 2.      
 3.      

Stała Komisja Likwidacyjna Specjalistyczna:

  • przewodniczący: mgr inż. Leszek Wasielewski
  • członkowie: mgr inż. Tomasz Ceranowski, inż. Maciej Kojro, Adam Kornowski.

Zasady likwidacji środków trwałych w Collegium Medicum w Bydgoszczy określa pismo okólne Nr 14/10 Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Collegium Medicum z dnia 19 marca 2010 r.