Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro, p. 86
tel. 52 585-33-78, 585-37-77
fax 52 585-33-08
kom. 535-109-449
e-mail: sprawyobronne@cm.umk.pl
e-mail: zbigniew.grzegorczyk@cm.umk.pl  

inż. Zbigniew Grzegorczyk - główny specjalista

godziny pracy:

  • wtorek, środa, czwartek - godz. 7:00 - 15:00
  • piątek - godz. 7:00 - 13:00


Szkolenie doskonalące
kierowniczej kadry Collegium Medicum
z zakresu spraw obronnych,
obrony cywilnej i reagowania kryzysowego

pdfPREZENTACJA PDF2.03 MB
pptPREZENTACJA PPT4.82 MB

pdfSzkolenie doskonalące
z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego,
ochrony informacji niejawnych oraz przeciwdziałania korupcji
2.04 MB


Zasadnicze zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych CM:

  1. Planowanie, koordynowanie oraz organizowanie przygotowań obronnych i obrony cywilnej w Collegium Medicum UMK na wypadek zagrożeń;
  2. Organizowanie systemu alarmowania i powiadamiania, gwarantującego uruchomienie dyżurów i punktów, w wypadku podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. /System Stałych Dyżurów CM, Punkt Kontaktowy/;
  3. Realizacja szkolenia obronnego kierowniczej kadry Collegium Medicum UMK, funkcjonalnych zespołów oraz grup związanych z obronnością i obroną cywilną, a także osób funkcyjnych w tym zakresie;
  4. Opracowywanie i uaktualnianie pism oraz zarządzeń rektora UMK, prorektora ds. Collegium Medicum, kanclerza oraz zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum w zakresie spraw obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej realizowanych w Collegium Medicum UMK, na podstawie i w związku z nowymi aktami prawnymi wydawanymi w tych sprawach;
  5. Współpraca z Departamentem Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezydentem Miasta Bydgoszczy - Szefem Obrony Cywilnej Bydgoszczy, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Bydgoszczy w zakresie spraw obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pośrednictwo w tym zakresie między ww. instytucjami, a Szpitalami Uniwersyteckimi Nr 1 i 2 w Bydgoszczy.