HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dział Socjalny CM

Dział Socjalny CM

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
budynek F, I piętro, pok. 26
e-mail: ssocbyt@cm.umk.pl

 


 


 AKTUALNOŚCI:

Odbiór biletów na koncert sylwestrowy od dnia 16.11.2023 r.

docKarty MultiSport styczeń 202478.5 KB

docTeatr Polski grudzień 20231.27 MB

docOdbiór kart podarunkowych i paczek świątecznych 1.28 MB

docTeatr Kameralny - oferta grudzień1.27 MB

docDofnansowanie przedszkoli i żłobków80 KB

docAdria spektakle, grudzień, styczeń1.27 MB

docxZabawa Choinkowa 20231.26 MB

pdfRegulamin korzystania z kart w ramach programu Multisport

docKarty Multisport na rok 2023 

 

Informujemy pracowników, emerytów i rencistów, że w dniach 1-10 każdego miesiąca 2023 roku można:

Zgłosić chęć uczestnictwa w programie sportowym Benefit Systems i korzystać z karty MultiSport Plus.

Wyjściowa cena karty przed dofinansowaniem 129,00 zł.

Tabele dofinansowań będą opublikowane w terminie późniejszym.

Uwaga: odpłatność za kartę MultiSport Plus w 2024 r. będzie realizowana w następujący sposób:

 • pracownicy – Dział Socjalny będzie potrącał z wynagrodzenia zgodnie z zamówieniem złożonym przez pracownika na stronie >>www<<

 • emeryci i renciści – przelewem na konto bankowe: Bank Pekao SA w Warszawie O/Bydgoszcz  91 1240 6478 1111 0000 4948 6335
  (w tytule płatności należy wpisać: karta MultiSport Plus na miesiąc ……., imiona i nazwiska użytkowników karty).  Dniem wpłaty będzie data zaksięgowania środków na podanym rachunku. 

Karta MultiSport Plus uprawnia do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych (basen, fitness, siłownia, taniec, sztuki walki, etc.) w całej Polsce, przez siedem dni w tygodniu. Lista obiektów honorujących kartę MultiSport Plus jest dostępna na stronie internetowej https://www.benefitsystems.pl/search/multisport.

Każdy pracownik może zamówić 2 karty - dla siebie oraz uprawnionej osoby towarzyszącej (tj. małżonka lub dziecka w wieku 15-25 lat, które się uczy). Warunkiem zamówienia karty dla osoby towarzyszącej jest zamówienie karty dla pracownika.Informujemy pracowników, emerytów i rencistów o możliwości zakupu biletów z 30% rabatem na imprezy kulturalne z Adrii-Art:

Ludzie inteligentni Sala Koncertowa CKK Jordanki, 02.12.23, godz. 17:00

Paweł Domagała - Narnia Tour Sala Koncertowa CKK Jordanki, 06.12.23, godz. 19:00

Pikantni Sala Koncertowa CKK Jordanki, 10.12.23, godz. 18:00

Goło i Wesoło Sala Koncertowa CKK Jordanki, 11.12.23, godz. 19:00

Kod Rabatowy : VIPUMK30RM

Jak dokonać rezerwacji z rabatem?

1. Kliknij TUTAJ,

2. Wybierz jedno z 6 wydarzeń objętych Rabatem.

3.  Wybierz godzinę, z planu sali wybierz miejsca, dodaj do koszyka, kliknij kupuję.

4. Uzupełnij niezbędne dane, wpisując we wskazanym miejscu kod rabatowy o treści: VIPUMK30RM

5. Rabat naliczy się automatycznie.Rozpatrywanie wniosków

Dział Socjalny CM uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem świadczeń socjalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r.,  wnioski o przyznanie bezzwrotnej zapomogi należy składać w Dziale Socjalnym CM do końca każdego miesiąca. W miesiącu można złożyć jeden wniosek o jedną zapomogę. Wnioski powinny być udokumentowane.
Wypłata przyznanych zapomóg nastąpi nie później niż w terminie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostały złożone wnioski.Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach itp.

Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, opiekę sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię oraz opiekę w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

 1. do 15-go grudnia - za pobyt w miesiącach wrzesień, październik, listopad (wypłata nastąpi do 15-go lutego)
 2. do 15-go marca - za pobyt w miesiącach grudzień, styczeń, luty (wypłata nastąpi do 15-go maja)
 3. do 15-go czerwca - za pobyt w miesiącach marzec, kwiecień, maj (wypłata nastąpi do 15-go sierpnia)
 4. do 15-go września - za pobyt w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień (wypłata nastąpi do 15-go listopada)

 

Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione opłaty, z określeniem czego dotyczą.
Dofinansowaniu nie podlegają opłaty poniesione za zajęcia dodatkowe, ubezpieczenia, składki na Radę Rodziców, kary za nieterminowe wpłaty oraz inne koszty poniesione przez rodziców w związku z potrzebami danej placówki.Numer konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bank Pekao SA w Warszawie O/Bydgoszcz
91 1240 6478 1111 0000 4948 6335Przedstawiciele Związków Zawodowych Collegium Medicum

 • prof. dr hab. n. med. Paweł Burduk – Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZL przy UMK i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska – Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Collegium Medicum
 • mgr Agnieszka Sobolewska – Związek Zawodowy Pracowników Collegium Medicum UMK
 • Barbara Kowalkowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMK
 • dr Hanna Trzcinska - Komisja Zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „ Inicjatywa Pracownicza” przy UMKOd 1 grudnia 2022 roku, świadczenia medyczne na rzecz pracowników UMK, są realizowane w ramach umowy zawartej pomiędzy firmą PZU Zdrowie SA, a Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici.
W załączeniu przedstawiamy Państwu informacje o nowych warunkach programu Opieki Medycznej świadczonej przez firmę PZU Zdrowie.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do ww. programu  od  dnia 1 marca 2023 winny złożyć do dnia 13 lutego 2023 roku w Dziale Socjalnym CM  deklarację przystąpienia do Umowy Opieki Medycznej wraz z oświadczeniem.

Pracownicy, którzy deklarację przystąpienia dostarczą do Działu Socjalnego CM po dniu 13 lutego 2023 r., będą mogli korzystać z programu opieki medycznej PZU Zdrowie SA, od kwietnia 2023r., lub odpowiednio od kolejnych miesięcy.

UWAGA!!! PRZEDSTAWIONA OFERTA NIE JEST POWIĄZANA Z OBOWIĄZUJĄCYM W UCZELNI UBEZPIECZENIEM GRUPOWYM NA ŻYCIE. JEST OFERTĄ DODATKOWĄ.

Załączniki:

 1.  pdfWarianty oferty
 2. pdfDeklaracja przystąpienia
 3. pdfOświadczenie
 4. pdfRegulamin udzielania świadczeń
 5. pdfProgram opieki medycznej „KOMFORT”
 6. pdfProgram Opieki medycznej „KOMFORT PLUS”
 7. pdfProgram opieki medycznej „OPTIMUM”
 8. pdfProgram opieki medycznej „OPTIMUM 1”
 9. xlsxLista placówek medycznych
 10. pdfPrzewodnik Pacjenta
 11. pdfInteraktywna instrukcja mojePZU dla Klientow
 12. pdfPrzewodnik Klienta PZU Zdrowie
 13. pdfInstrukcja zwrotu kosztów Świadczeń wykonanych poza siecią placówek medycznych Zleceniobiorcy i Podmiotów Współpracujących
 14. pdfRezygnacja z Opieki medycznej