Dział Socjalny CM

Dział Socjalny CM

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
budynek F, I piętro, pok. 26
e-mail: ssocbyt@cm.umk.pl


 


 AKTUALNOŚCI:

docxKarty podarunkowe i upominki dla dzieci1.26 MB

docBilety na spektakle w Teatrze Polskim - grudzień 20221.27 MB

docSpektakle i koncerty w promocyjnej cenie 1.26 MB

docxZabawa Choinkowa1.26 MB

Bilety na Koncert Sylwestrowy- Odbiór od 15.11.2022 r. w Dziale Socjalnym CM

docBilety na spektakle w Teatrze Polskim - listopad 20221.27 MB

pdfRegulamin korzystania z kart w ramach programu Multisport330.85 KB


 
Informujemy pracowników, emerytów i rencistów o możliwości zakupu biletów z 30% rabatem na imprezy kulturalne, które odbędą się w CKK Jordanki:

Porwanie - nowa komedia Artura Barcisia, 2022-11-25 godz. 19.00,

Boeing Boeing - odlotowa komedia z udziałem gwiazd,  2022-11-28  godz. 19:00

Grażyna Łobaszewska feat. Stanisław Soyka, 2022-12-01 godz. 19.00

Wieczorek pożegnalny, 2022-12-05 godz. 19:00

Dobrze się kłamie, 2022-12-09  godz. 17:00 i 20:00

Jak dokonać rezerwacji z rabatem?

1. Kliknij TUTAJ lub w "kup bilet" pod wydarzeniem, na które chcesz zakupić bilety.
2. Wybierz wydarzenie, godzinę, która Cię interesuje.
3. Z planu sali wybierz miejsca, dodaj do koszyka, kliknij kupuję i kliknij "dalej".
4. Uzupełnij niezbędne dane, wpisując we wskazanym miejscu kod rabatowy o treści: VIPUMK30RM
5. Rabat naliczy się automatycznie.

Kod można przekazywać rodzinie i znajomym !
Można zakupić dowolną ilość biletów !
Możliwa również rezerwacja telefoniczna pod numerem tel. 604 422 366


Rozpatrywanie wniosków

Dział Socjalny CM uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem świadczeń socjalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r.,  wnioski o przyznanie bezzwrotnej zapomogi należy składać w Dziale Socjalnym CM do końca każdego miesiąca. W miesiącu można złożyć jeden wniosek o jedną zapomogę. Wnioski powinny być udokumentowane.
Wypłata przyznanych zapomóg nastąpi nie później niż w terminie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostały złożone wnioski.Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach itp.

Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, opiekę sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię oraz opiekę w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

  1. do 15-go grudnia - za pobyt w miesiącach wrzesień, październik, listopad (wypłata nastąpi do 15-go lutego)
  2. do 15-go marca - za pobyt w miesiącach grudzień, styczeń, luty (wypłata nastąpi do 15-go maja)
  3. do 15-go czerwca - za pobyt w miesiącach marzec, kwiecień, maj (wypłata nastąpi do 15-go sierpnia)
  4. do 15-go września - za pobyt w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień (wypłata nastąpi do 15-go listopada)

 

Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione opłaty, z określeniem czego dotyczą.
Dofinansowaniu nie podlegają opłaty poniesione za zajęcia dodatkowe, ubezpieczenia, składki na Radę Rodziców, kary za nieterminowe wpłaty oraz inne koszty poniesione przez rodziców w związku z potrzebami danej placówki.Numer konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bank Pekao SA w Warszawie O/Bydgoszcz
91 1240 6478 1111 0000 4948 6335Przedstawiciele Związków Zawodowych Collegium Medicum

  • prof. dr hab. n. med. Paweł Burduk – Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZL przy UMK i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy
  • dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska – Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Collegium Medicum
  • mgr Agnieszka Sobolewska – Związek Zawodowy Pracowników Collegium Medicum UMK
  • Barbara Kowalkowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMK
  • dr Hanna Trzcinska - Komisja Zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „ Inicjatywa Pracownicza” przy UMK