Dział Socjalny CM

Dział Socjalny CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, I piętro, p. 26
tel. 52 585-34-72, 52 585-34-27
fax 52 585-37-64
e-mail: ssocbyt@cm.umk.pl
AKTUALNOŚCI:

 • docSpektakl "Ostra jazda" 1.26 MB

 • Występ Kabaretu Ani Mru Mru 14.02.2020 r. odbędzie się w Kinoteatrze Adria, ul. Toruńska 30 w Bydgoszczy
       Kabaret Ani Mru Mru – odbiór biletów od 04.02.2020 r.

 • Paczki dla dzieci urodzonych w latach 2006-2018, które nie uczestniczyły w imprezie gwiazdkowej należy odbierać w Dziale Socjalnym CM w terminie od 16.12.2019 r. do 31.01.2020 r. Dzień 31.01.2020 r. jest ostatecznym terminem odbioru paczek (ze względu na okres ważności artykułów spożywczych).

 • docxMultiSport Plus - luty 20201.24 MB

 • pdfRegulamin korzystania z kart w ramach programu Multisport330.85 KB

 • docxIkony muzyki - Poeci Rocka (lata 60 i 70) - koncert1.24 MB

 • docxstyczeń w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy 1.24 MB
 • Rozpatrywanie wniosków

  Wnioski o zapomogi finansowe związane z trudną sytuacją materialnązapomogi losowe oraz pożyczki z UFŚS, celem rozpatrzenia w styczniu b.r., należy składać w Dziale Socjalnym CM najpóźniej do 20.01.2020 r. do godz. 15:00.
  Wnioski dostarczone po tym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu, planowanym w lutym b.r. 

  Do wniosków (za wyjątkiem wniosków o zapomogi z tytułu zgonu) należy dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie przychody uzyskane przez wnioskodawców i uprawnionych członków rodziny w okresie 6 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku w Dziale Socjalnym CM. Do wniosków należy również przedłożyć stosowną dokumentację uzasadniającą potrzebę przyznania pomocy. 

  Zapomogi finansowe w związku z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym są przyznawane w miesiącu listopadzie w oparciu o wnioski złożone w Dziale Socjalnym CM do ostatniego dnia października roku, w którym przyznaje się świadczenie. Zapomóg finansowych związanych ze szczególnie trudną sytuacją życiową, rodzinną i materialną i zapomóg finansowych związanych z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym nie przyznaje się jednocześnie.

  Po posiedzeniu Dział Socjalny CM będzie informował osoby, których wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie.
  Osoby, których wnioski o pożyczki z UFŚS zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają informację pisemną w czasie, gdy będzie możliwa wypłata pożyczki.  Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach itp.

  Wnioski o dofinansowanie do odpłatności za opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, opiekę sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię oraz opiekę w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

  1. do 15-go grudnia - za pobyt w miesiącach wrzesień, październik, listopad (wypłata nastąpi do 15-go stycznia)
  2. do 15-go marca - za pobyt w miesiącach grudzień, styczeń, luty (wypłata nastąpi do 15-go kwietnia)
  3. do 15-go czerwca - za pobyt w miesiącach marzec, kwiecień, maj (wypłata nastąpi do 15-go lipca)
  4. do 15-go września - za pobyt w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień (wypłata nastąpi do 15-go października)

  Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione opłaty, z określeniem czego dotyczą.
  Dofinansowaniu nie podlegają opłaty poniesione za zajęcia dodatkowe, ubezpieczenia, składki na Radę Rodziców, kary za nieterminowe wpłaty oraz inne koszty poniesione przez rodziców w związku z potrzebami danej placówki.  Numer konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Bank Pekao SA w Warszawie O/Bydgoszcz
  91 1240 6478 1111 0000 4948 6335


   
  Przedstawiciele Związków Zawodowych Collegium Medicum

  • dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK – Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZL przy UMK i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy
  • dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska – Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Collegium Medicum
  • mgr Agnieszka Sobolewska – Związek Zawodowy Pracowników Collegium Medicum UMK
  • Barbara Kowalkowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMK