Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR nauczycieli akademickich)

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR nauczycieli akademickich)

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
budynek audytoryjny, I piętro, pok. 15
tel. 52 585 5995
e-mail: hrna@cm.umk.pl

Główny specjalista - mgr Dorota Zandrowicz
e-mail: dorota.zandrowicz@cm.umk.pl