HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dział Kształcenia CM

Dział Kształcenia CM

ul. Jagiellońska 13, budynek A, p. 2.5, 2.5a, 2.6, 2.6a (II piętro)

e-mail: ksztalcenie@cm.umk.pl
e-mail kształcenie podyplomowe: 
ksztpodyplom@cm.umk.pl

 


 

DOKUMENTY – UMOWA CYWILNOPRAWNA

 

  • Dokumenty do zawarcia umowy cywilnoprawnej

W przypadku zajęć realizowanych na studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych wniosek o zawarcie umowy cywilnoprawnej wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Dziekana Wydziału, na którym prowadzony jest dany kierunek studiów lub dane studia podyplomowe. Dokumenty do zawarcia umowy na zajęcia w języku obcym, tj. na studiach anglojęzycznych oraz w ramach programu Erasmus + należy składać na odrębnym (kolejnym) wniosku 

Zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów, należy przekazać do systemu POL-on, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć, logując się na https://eva.umk.pl/

WAŻNE:
Od 1 lutego br. następują zmiany w zarządzeniu Nr 182 Rektora UMK z dnia 11.09.2020 r. w sprawie procedury powierzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie umów cywilnoprawnych przeprowadzenia zajęć dydaktycznych objętych programem studiów i realizacji innych czynności dydaktycznych oraz wzorów niektórych umów.

W związku z powyższym zmianie ulegają dokumenty niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy cywilnoprawnej, stanowiące załączniki do ww. zarządzenia.

Formularze:

  • Załączniki do wniosku o zawarcie umowy nr: 2.1-2.4

  • Załączniki nr 5 oraz nr 5a – do rozliczenia umowy, 


dostępne są w systemie UFI,


natomiast:

  • Wniosek o założenie konta – załącznik nr 1

  • Wniosek o zawarcie umowy – załącznik nr 2

  • Oświadczenie do rozliczenia umowy – załącznik nr 6

należy wypełniać na drukach zamieszczonych w wersji word na stronie Działu Kształcenia CM. 


 Obowiązujące od 01.02.2024 r. >>

Obowiązujące do 31.01.2024 r. >>

 

  • Dokumenty do rozliczenia umowy cywilnoprawnej

Obowiązujące od 01.02.2024 r. >>

Obowiązujące do 31.01.2024 r. >>

KARTY EWIDENCJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE W COLLEGIUM MEDICUM UMK

Studia podyplomowe >>

Kształcenie podyplomowe lekarzy >>