HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dział Kształcenia CM

Dział Kształcenia CM

ul. Jagiellońska 13, budynek A, p. 12 (II piętro)

w związku z remontem budynku A od 6.09.2021 r.  dział przeniesiony będzie tymczasowo do budynku "E" -  KIS , p. 5 ( I piętro)
e-mail: ksztalcenie@cm.umk.pl
e-mail kształcenie podyplomowe: 
ksztpodyplom@cm.umk.pl

 DRUKI W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ:

Dokumenty do zawarcia umowy cywilnoprawnej

W przypadku zajęć na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych wniosek o zawarcie umowy cywilnoprawnej wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Dziekana Wydziału, na którym prowadzony jest dany kierunek studiów lub dane studia podyplomowe. Wnioski na zajęcia w języku obcym, tj. na studiach anglojęzycznych oraz w ramach programu Erasmus + należy składać na osobnym wniosku z zachowaniem Wydziału prowadzącego dany kierunek studiów. 

Zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów należy przekazać w terminie 14 dni od zawarcia umowy na https://eva.umk.pl/

 • docxWniosek o zawarcie umowy cywilnoprawnej30.55 KB
 • Załączniki do wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej - należy wydrukować w 3 egzemplarzach
  • Załącznik do umowy zlecenia/o świadczenie usług -   dostępny w systemie UFI
  • Załącznik do umowy zlecenia/o świadczenie usług – dla zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych-   dostępny w systemie UFI
  • Załącznik do umowy o dzieło-   dostępny w systemie UFI
  • Załącznik do umowy na inne niż zajęcia czynności dydaktyczne-   dostępny w systemie UFI
 • docxWniosek o założenie konta 25.34 KB

 

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

Obowiązujące do roku akademickiego 2019/2020>>

Obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021>> 

Kształcenie podyplomowe w Collegium Medicum UMK

Studia podyplomowe >>

Kształcenie podyplomowe lekarzy >>

KARTY EWIDENCJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: