Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

 1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych >> 

 2. Uchwała Nr 10 Senatu UMK z dnia 24 stycznia 2017 roku zawierająca wytyczne do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających z późn. zm.:
  * Uchwała  Nr 8 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 roku.

 3. Uchwała Nr 96 Senatu UMK z dnia 18 czerwca 2013 r. Regulamin studiów podyplomowych.

 4. Zarządzenie Nr 144 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. Zasady organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z późn. zm.:
  • Zarządzenie Nr 150 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2015 r.
  • Zarządzenie Nr 157 Rektora UMK z dnia 30 września 2016 r.
  • Zarządzenie Nr 177 Rektora UMK z dnia 14 listopada 2017 r.
  • Zarządzenie Nr 97 Rektora UMK z dnia 14 czerwca 2018 r.

 5. Zarządzenie Nr 166 Rektora UMK z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS.

 6. Zarządzenie Nr 54 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy w kampusie bydgoskim.