Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

  1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych >> 

  2. Uchwała Nr 105 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 roku zawierająca wytyczne do tworzenia i dokonywania zmian programów studiów podyplomowych.
  3. Uchwała Nr 129 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 roku Regulamin studiów podyplomowych 
  4. Zarządzenie Nr 122 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 roku Zasady organizacji i funkcjonowania studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5. Zarządzenie Nr 166 Rektora UMK z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS.

  6. Zarządzenie Nr 54 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy w kampusie bydgoskim.