Collegium Medicum UMK

Studia podyplomowe

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych POBIERZ WZÓR 144 KB

Uchwała Nr 10 Senatu UMK z dnia 24 stycznia 2017 r. zawierająca wytyczne do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

Uchwała Nr 96 Senatu UMK z dnia 18 czerwca 2013 r. Regulamin studiów podyplomowych.

Zarządzenie Nr 144 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. Zasady organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z późn....