Collegium Medicum UMK

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych >>

Uchwała Nr 10 Senatu UMK z dnia 24 stycznia 2017 roku zawierająca wytyczne do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających z późn. zm.:
* Uchwała Nr 8 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 roku.

Uchwała Nr 96 Senatu UMK z dnia 18 czerwca 2013 r. Regulamin studiów podyplomowych.

Zarządzenie Nr 144 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. Zasady organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie...