Collegium Medicum UMK

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Uchwała Nr 105 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 roku zawierająca wytyczne do tworzenia i dokonywania zmian programów studiów podyplomowych. Uchwała Nr 129 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 roku Regulamin studiów podyplomowych Zarządzenie Nr 122 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 roku Zasady organizacji i funkcjonowania studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Zarządzenie Nr 166 Rektora UMK z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opisu przedmiotu w...