Kształcenie podyplomowe lekarzy

Kształcenie podyplomowe lekarzy

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY  

KONSULTANCI KRAJOWI 

 

KURSY SPECJALIZACYJNE DLA LEKARZY ORGANIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI COLLEGIUM MEDICUM

 1. docx2022

 1. docx2021
   

ZARZĄDZENIA REKTORA UMK

 • Zarządzenie Nr 179 Rektora UMK z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie innych form kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum UMK
 • Zarządzenie Nr 155 Rektora UMK z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za czynności dydaktyczne wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2022 r. poz. 464)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566) z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2005)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474) z późn. zm.
 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 828).

   

Informacji szczegółowych o kształceniu podyplomowym lekarzy udziela:
mgr Małgorzata Hojnacka
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM >>