Kształcenie podyplomowe lekarzy

Kształcenie podyplomowe lekarzy

 1. PROGRAMY SPECJALIZACJI LEKARSKICH
 2. JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI I STAŻY

 3. WNIOSKI AKREDYTACYJNE

 4. WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH I DOSKONALĄCYCH

 5. KONSULTANCI KRAJOWI W DZIEDZINACH LEKARSKICH

 6. pdfKURSY SPECJALIZACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI COLLEGIUM MEDICUM UMK w 2019 r.567.03 KB

 7. PRZESYŁANIE LISTY UCZESTNIKÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW KURSÓW

 8. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1923)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2005)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474) z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1877)

 9. ZARZĄDZENIA REKTORA UMK
  • Zarządzenie Nr 69 Rektora UMK z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie rodzaju i wysokości stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK z późn. zm.:
   • Zarządzenie Nr 18 Rektora UMK z dnia 13 lutego 2017 r.

  • Zarządzenie Nr 205 Rektora UMK z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi i studentów z późn. zm.:
   • Zarządzenie Nr 187 Rektora UMK z dnia 6 grudnia 2017 r.

  • Zarządzenie Nr 199 Rektora UMK z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji z późn. zm.:
   • Zarządzenie Nr 119 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2017 r.
   • Zarządzenie Nr 104 Rektora UMK z dnia 18 czerwca 2018 r.


Informacji szczegółowych o kształceniu podyplomowym lekarzy udziela:
mgr Małgorzata Hojnacka
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM >>