HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Kształcenie podyplomowe lekarzy

Kształcenie podyplomowe lekarzy

 

xlsxKALKULACJA KOSZTÓW - tabela do uzupełnienia16.32 KB

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY  

KONSULTANCI KRAJOWI 

 

KURSY SPECJALIZACYJNE DLA LEKARZY ORGANIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI COLLEGIUM MEDICUM

  • docx2024  - kursy zostały odwołane

 

ZARZĄDZENIA REKTORA UMK

  • Zarządzenie Nr 179 Rektora UMK z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie innych form kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum UMK
  • Zarządzenie Nr 155 Rektora UMK z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za czynności dydaktyczne wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1189)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2022 r. poz. 464)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2023 r. poz. 975).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2005)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 377)