Collegium Medicum UMK

Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii

Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii

Osoba kończąca studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii potrafi omawiać teoretyczne podstawy muzykoterapii oraz związki pomiędzy wykorzystaniem muzyki w formie aktywnej i receptywnej, a aktywnością człowieka w różnych sferach życia, szczególnie w zakresie psychoemocjonalnego dobrostanu. Potrafi postawić diagnozę potrzeby zastosowania działań z zakresu muzykoterapii oraz dobrać odpowiednią metodę do interwencji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii muzykoterapii...