HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Sekcja Księgowości Majątkowej CM

Sekcja Księgowości Majątkowej CM

ul. Jagiellońska 13, budynek D, p. 07
tel. 52 585-33-46, 52 585-33-47
e-mail: majatkowy@cm.umk.pl


Zakres zadań:

  • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych
  • naliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • rejestrowanie dowodów OT, LT, MT i PT
  • nadawanie numerów inwentarzowych ŚT oraz WNiP
  • rozliczanie inwentaryzacji rzeczowego majątku trwałego
  • sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie składników majątkowych trwałych i zapasów
  • kontrolowanie prawidłowości prowadzenia ksiąg inwentarzowych
  • księgowanie dokumentów zakupu środków trwałych
  • wystawianie dowodów zmian miejsca użytkowania (MT) składników majątkowych na wniosek jednostki organizacyjnej

Druki do pobrania: