Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Kancelaria Niejawna Collegium Medicum

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro, pokój 86 
tel. 52 585-37-77
fax 52 585-33-08
e-mail: kancelaria.niejawna@cm.umk.pl  

Główny specjalista - Kierownik Kancelarii Niejawnej Collegium Medicum: inż. Zbigniew Grzegorczyk
e-mail: zbigniew.grzegorczyk@cm.umk.pl

Kancelaria Niejawna dla interesantów jest czynna w następujących dniach:

  • wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 9:00 – 12:00W/w dniach i godzinach jest możliwość korzystania ze stanowiska komputerowego przeznaczonego do wytwarzania i przechowywania dokumentów niejawnych.

pdfPodstawowe informacje dla pracowników CM z zakresu ochrony informacji niejawnych555.68 KB

pptSzkolenie doskonalące z zakresu ochrony informacji niejawnych660.00 KB

pdfSzkolenie doskonalące z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych oraz przeciwdziałania korupcji2.04 MB

Zasadnicze zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM:

  1. Prowadzenie Kancelarii Niejawnej Collegium Medicum.
  2. Udostępnianie dokumentów niejawnych osobom upoważnionym, a także bezpośredni nadzór nad ich obiegiem oraz tworzeniem i przechowywaniem przez wykonawców.
  3. Ścisła współpraca z Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych UMK w zakresie OIN.