Dział Remontów i Inwestycji CM

Dział Remontów i Inwestycji CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, II piętro 
e-mail: inwestycje@cm.umk.pl
fax 52 585-38-50

pokój 55A

Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Łacheta, tel. 52 585-37-95 e-mail: bartlomiej.lacheta@cm.umk.pl

pokój 55B

Z-ca kierownika: mgr inż. Radosław Gutowski, tel. 52 585-38-26, e-mail: radoslaw.gutowski@cm.umk.pl
Specjalista: mgr inż. Anna Janion-Lustig, tel. 52 585-38-58, e-mail: anna.janion@cm.umk.pl
Specjalista:  mgr inż. arch. Łukasz Rosiak, tel.  52 585-38-58, e-mail: lukasz.rosiak@cm.umk.pl

pokój 54

Główny specjalista: inż. Andrzej Góźdź, tel. 52 585-33-45, e-mail: andrzej.gozdz@cm.umk.pl
Starszy specjalista: mgr inż. Anna Balcerek, tel. 52 585-38-27, e-mail: anna.balcerek@cm.umk.pl
Specjalista: mgr inż. Michał Goszczycki, tel. 52 585-33-44, e-mail: michal.goszczycki@cm.umk.pl
Specjalista:  mgr inż. Aleksandra Miklasz, tel.  52 585-33-73, e-mail: ola.miklasz@cm.umk.pl
Specjalista:  mgr inż. Rafał Panowicz, tel.  52 585-39-53, e-mail: rafal.panowicz@cm.umk.pl
Specjalista:  mgr inż. Wojciech Kowalski, tel.  52 585-33-45, e-mail: wojciech.kowalski@cm.umk.pl
Specjalista:  mgr Daria Brajewska, tel. 52 585-33-44, e-mail: daria.brajewska@cm.umk.pl

Wieloletni Program Medyczny - wizualizacja rozbudowy szpitalaWIELOLETNI PROGRAM MEDYCZNY - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY