HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum

Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

ul. Jagiellońska 13, budynek D, p. 06
tel. 52 585-33-12
fax 52 585-33-14
e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl
e-mail: magdalena.jazdzejewska@cm.umk.pl