Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane w Dziale Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM / Dziale Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM:

 1. KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi
 2. NEXT - Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa - opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji NGS
 3. GRADYS - oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych
 4. ELLAN - Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości
 5. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW CM UMK POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII
 6. Collegium Medicum UMK otwarte na świat
 7. Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
 8. Z nauki do biznesu – II edycja
 9. Z nauki do biznesu
 10. Program rozwoju Collegium Medicum UMK
 11. Regionalne Centrum Informacji Medycznej
 12. Wzrost kwalifikacji zawodowych wśród pracujących pielęgniarek w województwie kujawsko-pomorskim
 13. COLLRAN Ocena skuteczności działania tropokolagenu w oparciu o nowe technologie medyczne u chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni

 

Projekty w ramach Priorytetu IX PO KL, w których Collegium Medicum pełniło rolę Wykonawcy:

 1. Szkoła po szkole
 2. Przyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji
 3. Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego 
 4. Przygoda z wiedzą 2