Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

dr hab. n. biol.
Piotr Kamiński, prof. UMK

Kierownik Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny Patomorfologii
parter

tel. (52) 585-39-87
fax (52) 585-38-07


Sekretariat:

zeios@cm.umk.pl

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Z dniem 1 czerwca 2014 r. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska został włączony do Katedry Biologii Medycznej na Wydziale Lekarskim.

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został utworzony 1 września 2003 roku. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK.

 1. Pracownicy i doktoranci

 2. Zakres badań

 3. Współpraca z ośrodkami naukowymi

 4. Publikacje

 5. Udział w konferencjach


Pliki do pobrania:

 1. docEkofizjologia środowiskowa
  (zagadnienia do ćwiczeń i seminariów do wyboru)
  55.50 KB
 2. docEkologia i ochrona środowiska, Biotechnologia w ochronie środowiska
  (zagadnienia do ćwiczeń i seminariów do wyboru)
  176.00 KB
 3. docEkologia i ochrona środowiska (treści programowe, literatura, zakres tematyczny ćwiczeń)344.50 KB
 4. docMetody biotechnologiczne w ochronie środowiska
  (treści programowe, literatura, zakres tematyczny ćwiczeń)
  340.00 KB
 5. docProgram ćwiczeń z przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska121.50 KB
 6. docProgram ćwiczeń z przedmiotu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska150.50 KB
 7. docBibliografia 1.09 MB