HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Działalność usługowo-badawcza

Działalność usługowo-badawcza i specjalistyczna

Działalność usługowo-badawczą i specjalistyczną w Collegium Medicum UMK prowadzą:

 1. Katedra Biochemii Klinicznej:
  prace naukowe podstawowe, rozwojowe i wdrożeniowe, obejmujące diagnostykę biochemiczną, enzymologię oraz metabolomikę i badania markerów nowotworowych.
  działalność usługowo-badawcza i specjalistyczna
   
 2. Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, diagnostycznych, rozwojowych i wdrożeniowych, obejmujących diagnostykę polisomnograficzną, EEG, spirometryczną, ergospirometryczną, ABPM, EKG, biochemiczną, posturograficzną, próbę wysiłkową, analizę składu ciała, test pionizacyjny oraz ocenę czynności AUN 
  Działalność naukowo-badawcza

 3. Katedra Immunologii:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących diagnostykę immunologiczną

 4. Katedra Medycyny Sądowej:
  prace zgodnie z profilem badań naukowych, obejmujące konsultacje lekarskie, wydawanie opinii i interpretacji oraz usługi laboratoryjne zlecane przez organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości, osoby prywatne lub inne podmioty, a także związane z tymi pracami czynności o charakterze administracyjno-organizacyjnym, konsultacyjnym oraz nadzorczym
  www.twojDNA.pl

 5. Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących diagnostykę metodami immunoenzymatycznymi i wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  cennik usług

 6. Katedra Genetyki Klinicznej:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących diagnostykę genetyczną wrodzonych wad i zespołów oraz nowotworów
  laboratorium genetyczne

 7. Katedra Mikrobiologii:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz ekspertyzy w tym zakresie obejmujące wybrane działy diagnostyki wirusologicznej, bakteriologicznej, mikologicznej i serologicznej

 8. Katedra Patomorfologii Klinicznej:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących diagnostykę histopatologiczną, cytologiczną, histochemiczną i immunohistochemiczną
  usługi diagnostyczne

 9. Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie
  przeprowadzanie egzaminów z języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Zdrowia