HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

NABÓR STUDENTÓW Z CM UMK do projektów w programie TABMED

NABÓR STUDENTÓW Z CM UMK do projektów w programie TABMED

Zapraszamy studentów z CM UMK chętnych do współudziału w proponowanych stażach, które będą realizowane wraz z wybranymi przez opiekunów studentami z uczelni zagranicznych w sierpniu br.:

  1. Dr Łukasz Fijałkowski, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny;

Projekt 1: Developing new drugs in treatment of breast cancer - molecular modeling phase study.

Projekt 2: New drugs active in treatment of colorectal cancer design - in silico research study.

Projekt 3: Developing new drugs in treatment of chronic myelogenous leukemia - molecular modeling phase study.

  1. Dr Oliwia Kowalczyk, Katedra Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu;

Projekt 1: Cancer prevention strategies and communication models for people with intellectual and developmental disabilities.

Projekt 2: Co-production and co-design models and approaches with people with intellectual and developmental disabilities in selected UE healthcare systems.

  1. Dr hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK oraz mgr Marietta Bracha, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu;

Projekt 1: Assessment of selected pro and anti-inflammatory parameters in patients with neurodegenerative diseases.

Projekt 2: Assessment of selected proinflammatory parameters in obese patients after bariatric surgery.

  1. Dr hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK oraz mgr Maciej Kłosowski, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu;

Projekt 1: Analysis long-term phenotype changes of peripheral blood cell populations using flow cytometry method in patients after bariatric surgery.

Projekt 2: Analysis of the long-term phenotype changes of peripheral blood cell populations using flow cytometry method, in patients with neurodegenerative diseases.

  1. Dr hab. Alicja Nowaczyk, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny;

Projekt 1: Drug research using Computer-Aided Drug Design.

Projekt 2: Application of computational methods to drug pharmacokinetics research.

Proejkt 3: Application of in silico methods in the study of drug liberation, absorption, transport, metabolism, and removal.

  1. Dr Renata Paprocka, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny;

Projekt: Synthesis of new drug-candidates with 1,2,4-triazole moiety and assessment of their potential biological activity.

  1. Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK Katedra Katedra Patofizjologii, Wydział Farmaceutyczny; Projekt: Hepcidin in ischemic stroke: systematic review of observational studies.


Zgłoszenia są przyjmowane do 16 czerwca.

 

Link do informacji dot. rekrutacji: https://tssp.umk.pl/tabmed/index.html#application

Link do opisu projektów: https://tssp.umk.pl/tabmed/topics.html#hs_copr

Link do poprzednich edycji: https://tssp.umk.pl/tabmed/editions.html

 

Koordynator programu: dr Oliwia Kowalczyk, Katedra Onkologii WNoZ

oliwia.kowalczyk@cm.umk.pl, tabmed@umk.pl

tabmed logo