Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek
Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

dr n. med.
Marta Pokrywczyńska

p.o. Kierownika Zakładu

ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
I piętro

tel. 52 585-60-80


Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek

Pracownicy:

 • dr n. med. Marta Pokrywczyńska - adiunkt, p.o. Kierownika
 • dr n. med. Tomasz Kloskowski - adiunkt
 • dr n. med. Arkadiusz Jundziłł - specjalista naukowo-techniczny (lekarz nadzorujący)
 • mgr Marta Rasmus - asystent
 • mgr Daria Balcerczyk - badacz
 • mgr Monika Buhl - badacz
 • lic. Kamil Szelinski - badacz
 • mgr Justyna Kwiatkowska - st. technik
 • mgr inż. Alicja Orłowska - st. technik

Studium doktoranckie:

 • mgr Daria Balcerczyk
 • mgr Monika Buhl
 • mgr Marta Rasmus

Osoby współpracujące naukowo z jednostką:

 • dr n. med. Jan Adamowicz
 • dr n. med. Miłosz Jasiński
 • dr n. med. Maciej Nowacki
 • lek. Jakub Tworkiewicz
Interdyscyplinarne spotkania naukowe:

 • 30.08.2017
  • dr hab. Hanna Dams-Kozłowska, Zakład Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
   temat: Potencjalne zastosowanie jedwabiu w medycynie

 • 11.07.2017
  • dr Iga Gubańska, Politechnika Gdańska
   tematy:
   1. Synteza i charakterystyka nowych alifatycznych poliuretanów do zastosowań w inżynierii tkankowej.
   2. Wybrane biomateriały polimerowe wykorzystywane w druku 3D technologią biodruku.

 • 13.06.2017
  • dr n. med. Tomasz Kloskowski
   temat: Biodrukarki
  • Maciej Gniadek
   temat: Techniki wizualizacji medycznej i druk 3D 

 • 17.05.2017
  • dr inż. Włodzimierz Strupiński i dr Iwona Pasternak, Instytut Materiałów Elektronicznych w Warszawie
   temat: Zastosowania grafenu.
  • lek. Błażej Kufel
   temat: Rekonstrukcja cewki moczowej technikami inżynierii tkankowej.Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w jednostce

 1. Rola komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w regeneracji rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego świni
  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Iuventus Plus IV (2015-2016)
  Kierownik projektu: dr n. med. Marta Pokrywczyńska
  Wykonawcy: dr n. med. Arkadiusz Jundziłł, mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz

 2. Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED (2014- 2017)
  Koordynator projektu: prof. dr hab. Tomasz Drewa, FEBU
  Liderzy: dr n. med. Marta Pokrywczyńska, dr n. med. Arkadiusz Jundziłł
  Wykonawcy: mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz, dr n. med. Tomasz Kloskowski, dr n. med. Małgorzata Maj, mgr Monika Czapiewska, mgr Daria Balcerczyk

 3. Poznanie procesu gojenia pęcherza moczowego drogą do jego regeneracji
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata IV (2013-2016)
  Kierownik projektu: dr n. med. Marta Pokrywczyńska
  Wykonawcy: dr n. med. Arkadiusz Jundziłł, mgr Marta Rasmus, mgr Karolina Warda, Łukasz Buchholz
Informacje dla studentów:

 1. pdfRegulamin dydaktyczny - Medycyna Regeneracyjna490.46 KB
 2. pdfRegulamin dydaktyczny - Kultury komórkowe i tkankowe zwierząt498.97 KB
 3. pdfSylabus: Medycyna Regeneracyjna560.32 KB
 4. pdfSylabus: Kultury komórkowe i tkankowe zwierząt191.71 KB

Przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej działa:

 • Studenckie Koło Naukowe Medycyny Regeneracyjnej i Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej
  Opiekunami Koła są: dr n. med. Marta Pokrywczyńska i dr n. med. Arkadiusz Jundziłł
  Aktualnym Przewodniczącym Koła jest: mgr Marta Rasmus
Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek realizuje działalność naukowo-badawczą w zakresie opracowywania nowych technik inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej oraz ich wprowadzania do praktyki klinicznej w dziedzinie urologii w tym:

 1. izolacji i hodowli różnego typu komórek zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
 2. przygotowania wszczepów do rekonstrukcji tkanek i narządów zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
 3. oceny cytotoksyczności biomateriałów zgodnie z normą ISO10993,
 4. analiz molekularnych dla potrzeb medycyny regeneracyjnej,
 5. bankowania komórek i tkanek ludzkich do celów transplantacji.Współpraca naukowa:

 1. Katedra Mechaniki Cieczy, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 2. Laboratorium VET-LAB Brudzew dr Piotr Kwieciński
 3. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 4. Wytwórnia sprzętu medycznego GALMED
 5. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
 6. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
 7. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Polska Akademia Nauk, WarszawaWspółpraca zagraniczna:

 1. Instytut Badań nad Cukrzycą Szkoły Medycznej im. Leonarda M. Millera, Uniwersytet Miami, USA
 2. Oddział Urologii, Szpital Dziecięcy Ann & Robert H. Lurie, Chicago, USA
 3. Centrum Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet w Teksasie, San Antonio, USA
 4. Oddział Chirurgii, Szpital Kliniczny Św. Vincenta, Sydney, Australia
Publikacje naukowe pracowników >>