Zakład Inżynierii Tkankowej
Zakład Inżynierii Tkankowej

dr n. med.
Anna Bajek

p.o. Kierownika Zakładu

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz

tel. 52 585-38-23
tel. 52 585-60-80


Zakład Inżynierii Tkankowej

Pracownicy:

 • dr n. med. Anna Bajek - adiunkt, p.o. kierownika
 • dr n. med. Małgorzata Maj - adiunkt
 • mgr Łukasz Kaźmierski - st. technik

Osoby współpracujące naukowo z jednostką:

 • dr Dorota Porowińska
 • dr Joanna Skopińska-Wiśniewska
 • dr Katarzyna Stadnicka
 • dr Janusz StrzeleckiProjekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w jednostce

 1. Modele komórkowe in vitro do badań sekrecji białek terapeutycznych w jajowodzie ptaków
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Preludium (2012-2016)
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Stadnicka
  Wykonawcy: dr n med. Anna Bajek

 2. Wpływ sekretomu mezechymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na komórki macierzyste raka pęcherza moczowego
  Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na podniesienie kompetencji badawczych studentów kierunku biotechnologia I stopnia na Wydziale Lekarskim w ramach grantu BIOTECH100 (2015-2016)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU
  Wykonawcy: dr n. med. Małgorzata Maj, Anna Kokocha, Monika Majchrzak

 3. Rola przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) w progresji raka prostaty
  Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na podniesienie kompetencji badawczych studentów kierunku biotechnologia I stopnia na Wydziale Lekarskim w ramach grantu BIOTECH50 (2015-2016)
  Kierownik projektu: dr n. med. Anna Bajek
  Wykonawcy: dr n. med. Tomasz Kloskowski, Karolina MacniakDziałalność dydaktyczna:Informacje dla studentów:

Przy Zakładzie Inżynierii Tkankowej działa:

 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Tkankowej
  Opiekunem Koła jest: dr n. med. Anna Bajek
  Aktualnym Przewodniczącym Koła jest: lic. Maria Bugajska
Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 1. Optymalizacja technik izolacji komórek macierzystych ze źródeł płodowych.
 2. Nowotworowe komórki macierzyste i ich rola w procesie nowotworzenia.
 3. Biozgodność materiałów o potencjalnym zastosowaniu w inżynierii tkankowej.
 4. Cytotoksyczność związków biologicznie czynnych o potencjalnym zastosowaniu w terapii przeciwnowotworowej.
Współpraca naukowa:

 1. Katedra Biotechnologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy (Prof. Marek Bednarczyk)
 2. Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków UMK w Toruniu (Prof. Alina Sionkowska)
 3. Zakład Technologii Chemicznej Politechnika Poznańska (Prof. Teofil Jesionowski)
 4. Instytut Obróbki Plastycznej Poznań (dr Jacek Borowski)
 5. Regionalne Centrum Onkologii Bydgoszcz (dr hab. Krzysztof Roszkowski)
 6. Lecznice Citomed Sp. z o.o., Pododdział Ortopedii Toruń (dr Łukasz Paczesny)
 7. Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Łódzki (dr Mariusz Tszydel)
Prace naukowe oryginalne i poglądowe opublikowane w czasopismach recenzowanych >>