Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

prof. dr hab. n. med.
Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
I piętro

tel. 52 585-44-90
fax 52 585-36-03


Sekretariat:

mgr Beata Mendyka
tel. 52 585-44-90

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Anna Stefańska, tel. 52 585-36-67
 • dr n. med. Magdalena Krintus, tel. 52 585-36-85
 • dr n. med. Magdalena Kuligowska-Prusińska, tel. 52 585-36-85
 • dr n. med. Aneta Mańkowska-Cyl, tel. 52 585-36-68
 • dr n. med. Agnieszka Pater, tel. 52 585-36-68
 • dr n. med. Joanna Siódmiak, tel. 52 585-36-68

Asystenci:

 • dr n. med. Katarzyna Bergmann, tel. 52 585-37-91
 • dr n. med. Lena Nowak-Łoś, tel. 52 585-36-67
 • mgr Łukasz Szternel,

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Grażyna Dymek
 • dr n. med. Sławomir Manysiak
 • dr n. med. Lilla Senterkiewicz, tel. 52 585-36-85

Pozostali pracownicy:

 • mgr Katarzyna Biernacka - technik
 • Bogumiła Kierul - starszy technik

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Bartosz Malinowski
 • mgr Łukasz Szternel

Pracownie Laboratorium Naukowo-Diagnostycznego: tel. 52 585-36-02, 52 585-37-74Tematyka badawcza:

Zakres badań własnych i statutowych Katedry obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z metabolizmem tkanki tłuszczowej w stanie fizjologii i patologii (otyłość, zespół metaboliczny), tkanki kostnej i chrzęstnej u dzieci, młodzieży i dorosłych w stanie fizjologii i patologii (osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów), patogenezą miażdżycy i badaniem wartości diagnostycznej i przydatności klinicznej nowych biochemicznych wskaźników ryzyka choroby wieńcowej i ostrych zespołów wieńcowych, patogenezą nieleczonego pierwotnego nadciśnienia tętniczego, oceną ryzyka wczesnych powikłań hiperglikemii, oceną zależności między alergią a miażdżycą u dzieci i młodzieży.Kierunek i profil działania Katedry:

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi działalność dydaktyczną na kierunków analityka medyczna, kosmetologia i farmacja Wydziału Farmaceutycznego, kierunków biotechnologia i lekarski (English Division) Wydziału Lekarskiego, kierunków: dietetyka, elektroradiologia, ratownictwo, pielęgniarstwo i zdrowie publiczne - specj. organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz w ramach Studium Podyplomowego Analityki Medycznej, badania statutowe i badania własne oraz współpracuje z wieloma Katedrami i Klinikami Collegium Medicum w ramach programów naukowych.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują szereg dziedzin z zakresu nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej, głównie dotyczących metabolicznych chorób cywilizacyjnych: powikłań otyłości, cukrzycy, miażdżycy, chorób kości i stawów. W Katedrze prowadzone są pionierskie badania w dziedzinie oceny przydatności klinicznej nowoczesnych wskaźników biochemicznych w chorobach sercowo-naczyniowych i układu kostno-stawowego.Informacje dla studentów:

W Katedrze realizowane są prace magisterskie w zakresie zgodnym z jej profilem działania. W roku 2008 Katedra wzbogaciła się o nowoczesną aparaturę badawczą: analizator biochipów RANDOX evidence* Investigator wraz z oprogramowaniem komputerowym. Jest to nowoczesny analizator do badań proteomicznych – działający na zasadach analizy mikromacierzy, umożliwiający jednoczesny pomiar od 6-15 parametrów w jednej próbce materiału biologicznego. Dostępne panele testów obejmują: panel kardiologiczny, cytokin i czynników wzrostowych, hormonalny i toksykologiczny. W roku 2010 zakupiono nowoczesną aparaturę do elektroforezy białek. Wyposażenie Katedry obejmuje też czytnik ELISA z płuczką i oprogramowaniem komputerowym.

Dla celów naukowych oznaczane są apolipoproteiny B i A-I (metodami immunochemicznymi), witamina 25(OH)D Total, adipocytokiny i wykonywana elektroforeza białek w materiale biologicznym. Warsztat badawczy obejmuje także szereg specyficznych metod do oznaczania: katecholamin i witamin w surowicy oraz w moczu metodą HPLC, szerokiej gamy interleukin i czynników wzrostowych w surowicy/ osoczu, moczu i płynie stawowym (metodą ELISA oraz z zastosowaniem biochipów), markerów obrotu kostnego oraz metabolizmu chrząstki w surowicy i płynie stawowym, przeciwciał w reumatoidalnym zapaleniu stawów – anty-CCP, przeciwciał dla transglutaminazy tkankowej. Ustawione zostały trudne technicznie metody oznaczania enzymów: L-asparaginazy, paraoksonazy i prostsze techniki do badania: N-acetylo-ß-D-glukozaminidazy w moczu.Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Pracownicy Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej są członkami:

 • Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL)
 • Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii,
 • Polskiego Towarzystwa Hematologów,
 • Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą,
 • Europejskiego Towarzystwa Badań Klinicznych (ESCI),
 • Amerykańskiego Towarzystwa Chemii Klinicznej (AACC),
 • Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC LM),
 • Europejskiej Federacji Chemii Klinicznej (EFCC).Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry - w roku 2010 została wybrana po raz kolejny wiceprezesem PTDL na kadencję 2010-2013 oraz w roku 2011 członkiem Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Od 2001 roku pełni funkcję Przedstawiciela Narodowego w IFCC LM (Międzynarodowe Towarzystwo Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej), od 2006-2011 jest członkiem zarządu Sekcji CPD (Dział Komunikacji i Publikacji) w IFCC, pełniąc jednocześnie funkcję Editor-in-chief czasopisma IFCC – eJIFCC; jest członkiem Grupy Roboczej IFCC ds. standaryzacji oznaczeń HbA1c, Grupy Roboczej IFCC ds. standaryzacji oznaczeń markerów przebudowy kości.
Od roku 2004 jest Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego Collegium Medicum Medical and Biological Sciences, od 2010 - czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna, jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma zagranicznego Biochemia Medica (posiadającego IF), czasopisma zagranicznego Biochemical Journal, od 2011 jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma zagranicznego Clinical Biochemistry (IF).
W roku 2012 Kierownik katedry została wybrana członkiem komitetu Redakcyjnego czasopisma zagranicznego z IF Clin Chem Lab Med.
Członkostwo w Eur Fed of Laboratory Medicine (EFLM): prof. G. Sypniewska została wybrana przewodniczącą Grupy Roboczej CPE (kongresy, szkolenie podyplomowe) na okres 2013-2014.
19 maja 2013 r. w Mediolanie podczas XX Kongresu IFCC-EFLM Profesor Grażyna Odrowąż-Sypniewska została wybrana członkiem Zarządu Głównego EFLM (Europejskiej Federacji Towarzystw Medycyny Laboratoryjnej) na kadencję od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. więcej informacji >>

Dr n. med. Joanna Siódmiak została wybrana w 2013 r. członkiem (full member Young Scientist) Grupy Roboczej - PFLM (Patient Focused Laboratory Medicine).

Dr n. med. Magdalena Krintus - adiunkt - została w roku 2010 członkiem korespondującym w IFCC Committee for Public Relations.Publikacje naukowe oryginalne (wybrane):

 1. Diabetes as a complication of adipose tissue dysfunction. Is there a role for potential new biomarkers? Bergmann K, Sypniewska G. Clin Chem Lab Med. 2013:1;51:177-85.

 2. Value of C-reactive protein as a risk factor for acute coronary syndrome: a comparison with apolipoprotein concentrations and lipid profile. Krintus M, Kozinski M, Stefanska A, Sawicki M, Obonska K, Fabiszak T, Kubica J, Sypniewska G. Mediators Inflamm. 2012;2012:419804. doi: 10.1155/2012/419804. Epub 2012 Oct 16.

 3. 25(OH)D3 in patients with ovarian cancer and its correlation with survival. Walentowicz-Sadlecka M, Grabiec M, Sadlecki P, Gotowska M, Walentowicz P, Krintus M, Mankowska-Cyl A, Sypniewska G. Clin Biochem. 2012 Dec;45:1568-72. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2012.07.110. Epub 2012 Aug 4.

 4. Association of follicle-stimulating hormone and sex hormone binding globulin with the metabolic syndrome in postmenopausal women. Stefanska A, Sypniewska G, Ponikowska I, Cwiklinska-Jurkowska M. Clin Biochem. 2012 Jun;45:703-6.

 5. Value of C-reactive protein in predicting left ventricular remodelling in patients with a first ST-segment elevation myocardial infarction. Swiatkiewicz I, Kozinski M, Magielski P, Fabiszak T, Sukiennik A, Navarese EP, Odrowaz-Sypniewska G, Kubica J. Mediators Inflamm. 2012;2012:250867. doi: 10.1155/2012/250867. Epub 2012 Sep 2.

 6. Usefulness of C-reactive protein as a marker of early post-infarct left ventricular systolic dysfunction. Swiatkiewicz I, Kozinski M, Magielski P, Gierach J, Fabiszak T, Kubica A, Sukiennik A, Navarese EP, Odrowaz-Sypniewska G, Kubica J. Inflamm Res. 2012;61:725-34.

 7. Do toxic heavy metals affect antioxidant defense mechanisms in humans? Wieloch M, Kamiński P, Ossowska A, Koim-Puchowska B, Stuczyński T, Kuligowska-Prusińska M, Dymek G, Mańkowska A, Odrowąż-Sypniewska G. Ecotoxicol Environ Saf. 2012;78:195-205.

 8. Diagnostic efficacy of myeloperoxidase for the detection of acute coronary syndromes. Sawicki M, Sypniewska G, Kozinski M, Gruszka M, Krintus M, Obonska K, Pilaczynska-Cemel M, Kubica J. Eur J Clin Invest. 2011;41:667-71.

 9. Is there an association of allergy and cardiovascular disease? Bergmann K, Sypniewska G. Biochem Med (Zagreb). 2011;21:210-8. Review.

 10. Comparison between C-reactive protein and adipocyte fatty acid-binding protein as a component of metabolic syndrome in middle-aged women. Stefanska A, Sypniewska G, Blaszkiewicz B, Ponikowska I, Cwiklinska-Jurkowska M. Clin Biochem. 2011;44:304-6.

 11. The quality of the extra-analytical phase of laboratory practice in some developing European countries and Mexico - a multicentric study. Simundic AM, Bilic-Zulle L, Nikolac N, Supak-Smolcic V, Honovic L, Avram S, Beregovaja E, Dobreanu M, Guimaraes JT, Kovacs GL, Singh NM, Sierra-Amor RI, Sypniewska G, Zima T. Clin Chem Lab Med. 2011 ;49:215-28.

 12. Zinc and iron concentration and SOD activity in human semen and seminal plasma. Marzec-Wróblewska U, Kamiński P, Lakota P, Szymański M, Wasilow K, Ludwikowski G, Kuligowska-Prusińska M, Odrowąż-Sypniewska G, Stuczyński T, Michałkiewicz J. Biol Trace Elem Res. 2011;143:167-77.

 13. Long-term weight gain and metabolic syndrome, adiponectin and C-reactive protein in women aged 50-60 years. Stefanska A, Sypniewska G, Blaszkiewicz B, Ponikowska I, Szternel L, Chojnowski J. Adv Med Sci. 2010;55:186-90.

 14. Biochemical markers of bone cell activity in children with type 1 diabetes mellitus. Pater A, Sypniewska G, Pilecki O. J Pediatr Endocrinol Metab. 2010 ;23:81-6.

 15. Does serum osteoprotegerin level relate to fragility fracture in elderly women with low vitamin D status? Sypniewska G, Sobanska I, Pater A, Kedziora-Kornatowska K, Nowacki W. Med Sci Monit. 2010 Feb;16:CR96-101.

 16. Effect of second and third generation oral contraceptives on C-reactive protein, lipids and apolipoproteins in young, non-obese, non-smoking apparently healthy women. Krintus M, Sypniewska G, Kuligowska-Prusinska M. Clin Biochem. 2010 ;43:626-8.