Oddaj krew! Podaruj uśmiech!

wampiriada 26.04.2016

26 kwietnia 2016 r. w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 13-15, w budynku A, w godz. 8.30 – 16.00 odbędzie się zbiórka krwi „Wampiriada”.

Honorowy patronat nad zbiórką krwi objął Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. n. med. Jan Styczyński.

Akcja może się odbyć poprzez współpracę następujących organizacji:

  • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszcz (RCKiK Bydgoszcz),
  • Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK  (NZS UMK),
  • Fundacji DKMS Polska (Baza Dawców Komórek Macierzystych)
  • Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz (STDL Bydgoszcz)
  • Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego "Lex Medica" UMK

To właśnie dzięki wspólnej inicjatywie, możemy podczas jednej akcji, ratować życie na TRZY sposoby!
Każdy tego dnia będzie miał możliwość oddania krwi, zarejestrowania się w Bazie Dawców Komórek Macierzystych, a także otrzymania informacji na temat „ Zgody na życie”.

Przewidziane są również upominki dla krwiodawców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Studenckie Towarzystwo Diagnostów
Laboratoryjnych Bydgoszcz
(STDL Bydgoszcz)