Dział Socjalny CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F
I piętro, p. 26
tel. 52 585-34-72, 52 585-34-27
fax 52 585-37-64
e-mail: ssocbyt@cm.umk.pl 
Aktualności:

Wnioski o zapomogi i pożyczki
Wnioski o zapomogi finansowe związane z trudną sytuacją materialną / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym, zapomogi losowe oraz pożyczki z UFŚS, celem rozpatrzenia na posiedzeniu w lutym 2017 r., należy składać w Dziale Socjalnym CM najpóźniej do 16 lutego 2017 r. do godz. 15:00. Wnioski dostarczone po tym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu, planowanym w marcu 2017 r.

Wnioski o zapomogę z tytułu podwyższonych wydatków w okresie zimowym można składać w Dziale Socjalnym CM wyłącznie w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty.
W przypadku zapomogi z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i zapomogi z tytułu podwyższonych wydatków w okresie zimowym - w miesiącu można złożyć jeden wniosek.

Bilety:

Karnety sportowe - marzec 2017 r.

Karnety sportowe - luty 2017 r.  Paczki dla dzieci - grudzień 2016 r.
  Paczki dla dzieci urodzonych w latach 2003-2015, które nie uczestniczyły w imprezie gwiazdkowej można odbierać w Dziale Socjalnym CM do 31 stycznia 2017 r.
  Dzień 31.01.2017 r. jest ostatecznym terminem odbioru paczek (ze względu na okres ważności artykułów spożywczych).  Numer konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  Bank Pekao SA w Warszawie O/Bydgoszcz
  91 1240 6478 1111 0000 4948 6335

  Realizacja wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe nastąpi w miarę posiadania środków finansowych, zgodnie z § 42 pkt. 3 Regulaminu Świadczeń Socjalnych.

  Przedstawiciele Związków Zawodowych Collegium Medicum:

  • dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK
  • dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska
  • Barbara Kowalkowska
  • Marlena Rogowska