Dział Socjalny CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F
I piętro, p. 26
tel. 52 585-34-72, 52 585-34-27
fax 52 585-37-64
e-mail: ssocbyt@cm.umk.pl 
Aktualności:

Wnioski o zapomogi i pożyczki
Ostatnie posiedzenie pracowników Działu Socjalnego CM przy udziale przedstawicieli związków zawodowych, dotyczące rozpatrzenia wniosków o zapomogi i pożyczki w bieżącym roku odbędzie się 12 grudnia 2016 r.
Kompletne wnioski należy składać najpóźniej do 9 grudnia b.r. do godziny 15:00.
Wnioski dostarczone do Działu Socjalnego CM po tym terminie będą rozpatrzone w 2017 roku.

Wnioski o zapomogę z tytułu podwyższonych wydatków w okresie zimowym należy składać w Dziale Socjalnym CM wyłącznie w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty.
W przypadku zapomogi z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i zapomogi z tytułu podwyższonych wydatków w okresie zimowym - w miesiącu można złożyć jeden wniosek.

Imprezy

Karnety sportowe - styczeń 2017 r.Numer konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Bank Pekao SA w Warszawie O/Bydgoszcz
91 1240 6478 1111 0000 4948 6335

Realizacja wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe nastąpi w miarę posiadania środków finansowych, zgodnie z § 42 pkt. 3 Regulaminu Świadczeń Socjalnych.

Przedstawiciele Związków Zawodowych Collegium Medicum:

  • dr hab. Paweł Burduk
  • dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska
  • Barbara Kowalkowska
  • Marlena Rogowska