Dział Socjalny CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F
I piętro, p. 26
tel. 52 585-34-72, 52 585-34-27
fax 52 585-37-64
e-mail: ssocbyt@cm.umk.pl 
Aktualności:

Wnioski o zapomogi i pożyczki
Wnioski o zapomogi finansowe związane z trudną sytuacją materialną, zapomogi losowe oraz pożyczki z UFŚS, celem rozpatrzenia na posiedzeniu w czerwcu 2017 r., należy składać w Dziale Socjalnym CM najpóźniej do 22 czerwca 2017 r. do godz. 15:00. Wnioski dostarczone po tym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu, planowanym w lipcu 2017 r.

pdfPismo w sprawie paczek świątecznych dla dzieci 732.9 KB

Karnety sportowe - lipiec 2017 r.Numer konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Bank Pekao SA w Warszawie O/Bydgoszcz
91 1240 6478 1111 0000 4948 6335

Realizacja wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe nastąpi w miarę posiadania środków finansowych, zgodnie z § 42 pkt. 3 Regulaminu Świadczeń Socjalnych.

Przedstawiciele Związków Zawodowych Collegium Medicum:

  • dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK – Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZL przy UMK i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy
  • dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska – Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Collegium Medicum
  • Barbara Kowalkowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMK
  • Marlena Rogowska – Związek Zawodowy Pracowników Collegium Medicum UMK