Wyjazdy na studia 2016/2017 Erasmus+

Wyjazdy na studia 2016/2017 Erasmus+

EU flag-Erasmus vect_POS

Studenci - studia Rekrutacja 2016/2017

 

 REKRUTACJA -pdf wyjazd do Getyngi >>377.17 KB


 

 • prezentacja ze spotkań informacyjnych pdf>>1.54 MB

 

 • kryteria naboru - OGÓLNE >>

  • Studenci Collegium Medicum UMK
   • zarejestrowani na studiach: stacjonarnych oraz niestacjonarnych licencjackich / magisterskich / jednolitych / doktoranckich
   • będący na co najmniej II rok studiów w momencie wyjazdu:
    • którzy zaliczyli poprzedni semestr lub rok studiów
    • którzy nie przebywają na urlopie dziekańskim
    • obywatele innych krajów studiujący w Polsce
    • którzy nie wykorzystali kapitału mobilności

 • kryteria naboruSZCZEGÓŁOWE
  • Wydział Lekarski
   • średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,5 (ze wszystkich zakończonych etapów studiów)
   • Przystapienie do egzamin pisemnego z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (min. poziom B2) 
   • W przypadku wyjazdu do Włoch/Hiszpanii /Portugalii – wymagane zaświadczenie (z oceną) o znajomości języka obcego

  • Wydział Nauk o Zdrowiu
   • średnia ocen z całego przebiegu studiów 3,0 (ze wszystkich zakończonych etapów studiów)
   • Przystąpienie do egzaminu pisemnego z języka angielskiego (min. poziom B2)
   • w przypadku wyjazdu do Włoch i Hiszpanii warunkiem wyjazdu jest przedstawienie zaświadczenia o znajomości języka włoskiego lub hiszpańskiego 

  • Wydział Farmaceutyczny
   • średnia ocen  z całego przebiegu studiów – 3,5 (ze wszystkich zakończonych etapów studiów)
   • zaświadczenia o znajomości języka obcego

 UMOWY O WSPÓŁPRACY W RAMACH ERASMUS +

Na studia można wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa + przewidujące wymianę studentów. Do uczelni partnerskiej można wyjechać na okres studiów od 3 miesięcy do 12 miesięcy – w zależności od zasad wpisanych w umowie dwustronnej.

Lista uczelni partnerskich >>

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia:

 • I grupa - 500 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 • II grupa - 400 EUR/mies. - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 • III grupa - 300 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będa otrzymywali dodatkowo 200 EUR/mies. DOKUMENTY I DODATKOWE INFORMACJE

                   Wydział Lekarski pdf>> 1.7 MB   ORAZ    pdf >>433.8 KB ORAZ pdf>>429.96 KB
                        Wydział Nauk o Zdrowiu pdf >>
                        Wydział Farmaceutyczny pdf>>142.8 KB

 KONTAKT

DZIAŁ PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH i WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ CM
 

Budynek dydaktyczny patomorfologii, p. 308
ul. M. Curie Skłodowskiej 9,
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-36-91

poniedziałek - piątek godz. 07:00 - 15:00