Mapa

Mapa - Obiekty Collegium Medicum UMK

mapa Bydgoszczy z budynkami Collegium Medicum    mapa Bydgoszczy z CM 

Plan sytuacyjny kompleksu budynków ul. Jagiellońska 13-15

plan Collegium Medicum Jagiellońska 13 15 w dniu 28092012

Budynek A

Niski parter:

 • Dział Serwisu Aparatury CM, p. 04Parter:

 • Prorektor ds. Collegium Medicum, p. 2
 • Sekretariat Prorektorów w Collegium Medicum, p. 2
 • Sala Posiedzeń im. Profesora Bogdana Romańskiego (d. Sala Senacka)
 • Dział Nauki CM, p. 5I piętro:

 • Dziekanat Wydziału Lekarskiego, p. 6-7
 • Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM, p. 7c
 • Samodzielne Stanowisko ds. Analizy Jakości Kształcenia CM, p. 7d
 • Aula A i BII piętro:

 • Dziekanat Wydziału Lekarskiego, p. 8-10
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim, p. 9
 • Dział Dydaktyki CM, p. 11-12
 • Zespół ds. BHP i Ppoż. CM (wejście od ul. 3. Maja)III piętro: (wejście od ul. 3. Maja)

 • Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, p. 20Budynek B

 • Dom Studencki nr 2
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe, parter, p. 21Budynek C

 • Katedra BiofizykiBudynek D

 • Sekretariat Ogólny CM, p. 02
 • Dział Księgowości CM, p. 04, 09, 11
 • Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum, p. 06
 • Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji CM, p. 07
 • Sekcja Księgowości Majątkowej CM, p. 07
 • ..., p. 08
 • Zespół ds. Planowania i Analiz CM, p. 10   Budynek F

Niski Parter:

 • szatnia Katedry Kosmetologii i Dermatologii Kosmetycznej, p. 04
 • szatnia ogólna, p. 08
 • pomieszczenie socjalne dla nauczycieli, p. 010
 • Dział Serwisu Aparatury CM, p. 011
 • IFMSA, p. 013b
 • Sala konferencyjna, p. 014Parter:

 • Katedra Kosmetologii i Dermatologii Kosmetycznej, p. 4-10
 • Sekretariat Ogólny CM, p. 12a
 • Portiernia, p. 12
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, p. 13-18I piętro:

 • Dział Informatyczny CM, p. 24, 25a, 40
 • Dział Socjalny CM, p. 26
 • Zespół ds. Zamówień Publicznych CM, p. 27
 • Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, p. 28-39
 • Zespół Radców Prawnych CM, p. 41
 • Sala wykładowa, 42II piętro:

 • Dział Zaopatrzenia CM, p. 47-49
 • Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, p. 50-53
 • Dział Remontów i Inwestycji CM, p. 54, 55a, 55b
 • Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum, p. 55c
 • Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum, p. 56
  Sekretariat Z-cy Kanclerza ds. Collegium Medicum, p. 56
 • Sala wykładowa, 58III piętro:

 • Dział Spraw Pracowniczych CM, p. 64, 65, 68
 • Dział Finansowy CM, p. 66
 • Dział Energetyki CM, p. 67
 • Dział Organizacji CM, p. 69
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy CM, p. 70-73, 77
 • Dział Płac CM, p. 74, 74a, 76, 83
 • Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej CM, p. 75
 • Dział Audytu Wewnętrznego - Audytor Wewnętrzny ds. Collegium Medicum, p. 75
 • Sala wykładowa, 78
 • Sala posiedzeń komisji przetargowych, p. 82
 • Kasa, p. 84
 • Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa, p. 85
 • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM, p. 86
 • Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM, p. 86 Budynek H

 • Ksero
 • Archiwum UMK - Oddział Zamiejscowy w BydgoszczyP-1, P-2 – portiernia techniczna