Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich

Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich

 
Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2017 roku albo całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wybitnych nauczycieli akademickich przechodzących na emeryturę.

Wnioski należy składać w terminach ustalonych przez wydziały.