Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

ZAKŁAD KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK

prowadzi szkolenia i kursy według nowych przepisów prawnych

 

Szkolenie
  specjalizacyjne  
      Kursy
   kwalifikacyjne  
 
      Kursy
 specjalistyczne  

 logo
BEZPŁATNE KURSY
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CM UMK

w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15
na realizację projektu
„Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK
w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”
- Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

>> INFORMACJE O BEZPŁATNYCH KURSACH <<


 UWAGA!!!

Informujemy o terminie rozpoczęcia kursów specjalistycznych:

  •  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych II edycja - kurs rozpocznie się w dniu 22.04.2017 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w II edycji kursu otrzymały harmonogram kursu wraz z miejscem realizacji zajęć na poadane adresy e-mailowe.
  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I - VI edycja - kurs rozpocznie się w dniu 22.04.2017 r. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w VI edycji otrzymały harmonogram kursu wraz z podaniem miejsc zajęć na podane adresy e-mailowe.

  

  1. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW >>

  2. docProcedura wystawienia faktury za opłatę szkolenia specjalizacyjnego >>25.00 KB

  3. docDruk do wystawiania faktury >>27.00 KB

  4. docxWniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego >>16.72 KBSzczegółowych informacji udziela
sekretariat Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. 52 585-58-29, 52 585-58-30DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

·           osobiście

·           pocztą elektroniczną na adres: zkpodyppiel@cm.umk.pl
lub

·           przesyłać pocztą na adres:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
  ul. Techników 3, 85-801 BydgoszczInformujemy, że szkolenia specjalizacyjne oraz kursy rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby osób.
 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
 
Zajęcia stażowe realizowane będą w Szpitalach Uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających określone kryteria jakości kształcenia.
 
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem.
 

Na wniosek zainteresowanych
  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI ZA UCZESTNICTWO NA MIESIĘCZNE RATY BEZ OPROCENTOWANIA.

Uruchomienie pozostałych specjalizacji i kursów uzależnione jest od zainteresowania i zatwierdzenia programów przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na szkolenia na nowym wniosku zgodnym z Rozporządzeniem MZ z dnia 30 września 2016 r.
docxNowy obowiązujacy wniosek specjalizacja >>
23.58 KB

docxNowy obowiązujący wniosek kurs kwalifikacyjny >>23.24 KB

docxNowy obowiązujący wniosek kurs specjalistyczny >>22.27 KB

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek zastrzega sobie możliwość:

·           organizacji szkoleń za częściową odpłatnością od każdego uczestnika szkolenia,

·           odwołania poszczególnych kursów w przypadku braku środków finansowych lub małej liczby zgłoszeń.

MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ 100% ZDAWALNOŚCIĄ EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH!  
GWARANTUJEMY 100% ZADOWOLENIA!Zapraszamy do śledzenia naszej strony Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Collegium Medicum UMK na FACEBOOKU, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o szkoleniach oraz kursach.