Zdrowie publiczne - studia I stopnia

Aleksandra Harat, absolwentka kierunku Zdrowie publiczneAleksandra Harat - absolwentka kierunku Zdrowie publiczne

Kiedy rozpoczynałam studia, byłam jednym z pierwszych roczników kształconych na zdrowiu publicznym. Nowy kierunek wydał mi się intrygujący poprzez połączenie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii oraz zagadnień medycznych. I spełnił moje oczekiwania.

Aktualnie pojęcie zdrowia publicznego w krajach wysokorozwiniętych jest już znacznie ugruntowane, a jego rola doceniania przez decydentów na poziomie krajowym oraz lokalnym. Interdyscyplinarność treści obejmujących tok kształcenia powoduje, że studenci znacznie poszerzają swoje horyzonty oraz nabywają nowych umiejętności, które później z powodzeniem wykorzystują w swojej pracy zawodowej.

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, prowadzone są przez praktyków, dostosowywane do aktualnych trendów w zdrowiu publicznym w kraju i na świecie.

Treści zdrowia publicznego zainteresowały mnie na tyle, że postanowiłam kontynuować swoje kształcenie w ramach naszej uczelni na studiach trzeciego stopnia. Aktualnie, poprzez zatrudnienie w Katedrze Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UMK, na co dzień współpracuję ze studentami zdrowia publicznego, przybliżając im treści europejskiej polityki zdrowotnej, profilaktyki chorób cywilizacyjnych czy zdrowia środowiskowego.

Staram się także cyklicznie przybliżać sylwetki absolwentów potencjalnym pracodawcom na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom co do treści przekazywanych w ramach studiów - poprzez współpracę z Komisją Programową ds. zdrowia publicznego w CM UMK.

Serdecznie do nas zapraszam! Pamiętajcie: to my jesteśmy dla Was!


 

  Limit przyjęć 2017/2018    Minimalna liczba punktów 2017/2018 
   studia stacjonarne: 30 osób
    
kierunek nie został uruchomiony
 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Konkurs świadectw maturalnych
 biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia
 albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia  
 albo matematyka albo informatyka albo historia
 poziom rozszerzony, p = 1
 albo
 
poziom podstawowy, p = 0,6 

pdfSzczegółowe zasady rekrutacji na Zdrowie publiczne229.66 KBINTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER WIEDZYzdrowie publiczne - zdjęcie z zajęć

  • ZDROWIE PUBLICZNE jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych.

  • W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych oraz podstawowych celów działania w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia populacji.

  • ZDROWIE PUBLICZNE - jako dynamicznie rozwijająca się nauka, jak również sfera praktycznych działań - wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

NOWOCZESNY PROGRAM STUDIÓW

  • Wybór pomiędzy specjalnościami na studiach I stopnia - opracowanymi stosownie do potrzeb współczesnego rynku pracy - daje studentom możliwość dostosowania programu studiów do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

  • Przez odpowiedni dobór przedmiotów/modułów student może elastycznie kształtować wybrany program studiów

  • Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE na studiach pierwszego stopnia obejmuje trzy specjalności, tak aby umożliwić studentom indywidualny dobór ścieżki ksztalcenia w zależności od ich preferencji zawodowych oraz aktualnych potrzeb rynku pracy.

Studenci zdrowia publicznegoSPECJALNOŚCI:

Administracja Zdrowiem Publicznym >>

Profilaktyka Społeczna >>