Zdrowie publiczne - studia I stopnia

  Limit miejsc 2016/2017    Minimalna liczba punktów 2016/2017 
30 30

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Konkurs świadectw maturalnych
 biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia
 albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia  
 albo matematyka albo informatyka albo historia
 poziom rozszerzony, p = 1
 albo
 
poziom podstawowy, p = 0,6 

pdfSzczegółowe zasady rekrutacji na Zdrowie publiczne227.86 KB

Internetowa Rejestracja Kandydatów rozpocznie się w maju 2017 r.
szczegółowe informacje wkrótceINTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER WIEDZYzdrowie publiczne - zdjęcie z zajęć

  • ZDROWIE PUBLICZNE jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych.

  • W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych oraz podstawowych celów działania w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia populacji.

  • ZDROWIE PUBLICZNE - jako dynamicznie rozwijająca się nauka, jak również sfera praktycznych działań - wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększanie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

NOWOCZESNY PROGRAM STUDIÓW

  • Wybór pomiędzy specjalnościami na studiach I stopnia - opracowanymi stosownie do potrzeb współczesnego rynku pracy - daje studentom możliwość dostosowania programu studiów do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

  • Przez odpowiedni dobór przedmiotów/modułów student może elastycznie kształtować wybrany program studiów

  • Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE na studiach pierwszego stopnia obejmuje trzy specjalności, tak aby umożliwić studentom indywidualny dobór ścieżki ksztalcenia w zależności od ich preferencji zawodowych oraz aktualnych potrzeb rynku pracy.

Studenci zdrowia publicznegoSPECJALNOŚCI:

Administracja Zdrowiem Publicznym >>

Profilaktyka Społeczna >>