Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie

   Limit przyjęć 2017/2018     Minimalna liczba punktów 2017/2018  
   studia stacjonarne: 200 osób
   studia niestacjonarne: 50 osób

 *limit miejsc ustala Minister Zdrowia

   studia stacjonarne: 80 pkt.
   studia niestacjonarne: 71,65 pkt.

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Konkurs świadectw maturalnych
 biologia  poziom rozszerzony, p1 = 0,55
 chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka  poziom rozszerzony, p2 = 0,45  

pdf Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunek lekarski381.45 KBJedyny w Polsce unikatowy PROGRAM KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

Drodzy Kandydaci
do studiowania na kierunku lekarskim

Oferujemy Państwu jedyny w Polsce unikatowy program kształcenia MODUŁOWEGO.

Nasz autorski pomysł polega na łączeniu tematów i dyscyplin tak, aby uczyć się w sposób zrozumiały i zachowujący wiedzę na zawsze. Albowiem człowiek jest nierozerwalną całością, wszystkie jego układy wzajemnie na siebie wpływają, razem się rodzą i razem starzeją, a pojedyncza komórka jest tak samo ważna jak cały system. Na przykład nasz moduł ,,Naukowe podstawy współczesnej medycyny’’ łączy w sobie takie przedmioty jak chemię, biochemię, fizykę i biologię molekularną, aby od teoretycznych zapisów procesów chemicznych i fizycznych płynnie przejść do ich życiodajnej roli w komórce.

Jesteśmy głęboko przekonani, że ten program nauczania zachęci Państwa do studiowania z nami w naszym pięknym mieście, oazie zieleni sprzyjającej aktywności fizycznej.MOŻE WARTO JEST KIEDYŚ USŁYSZEĆ „PANI DOKTOR, PANIE DOKTORZE”

zajęcia kierunku lekarskiegoLubimy czuć się potrzebni. Zazwyczaj słowo „dziękuję” jest dla człowieka cenniejsze niż pieniądze, sława. Pomagać ludziom można na wiele sposobów. Można na przykład zostać lekarzem.
Zastanawialiście się, co to oznacza? Nie jest to tylko osłuchanie stetoskopem i wypisanie recepty. Bycie lekarzem to leczenie ciała i często również duszy.

Podczas studiów na Wydziale Lekarskim nauczycie się teorii i nabędziecie praktycznych umiejętności. Wielu absolwentów poświęca się pracy naukowej i to również dzięki nim powstają nowoczesne leki i nowe, innowacyjne metody leczenia. Jedno jest pewne: Na tych studiach nie będziecie się nudzić. Medycyna jest fascynującą nauką.

Collegium Medicum UMK ma bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną. Nowoczesną pod względem diagnostycznym i terapeutycznym bazę kliniczną. Zapewniamy też możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów.

zdjęcia z operacjiSKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

To pytanie, które stawia sobie wielu absolwentów. Życie bowiem weryfikuje marzenia w zderzeniu z rzeczywistością i zdarza się, że absolwenci nie znajdują pracy w swoim zawodzie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim tylko nieliczni decydują się na pracę odmienną ze swoimi kompetencjami. Na tych, którzy zdecydują się pracować jako lekarze, czekają ciekawe perspektywy i dobrze płatna praca.

  • Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.
  • Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.
  • Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.
  • Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

zdjęcie chirurga
Ale najważniejsze jest to, że absolwent kierunku lekarskiego znajduje pracę w wyuczonym zawodzie. Może więc warto zostać studentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK?

 

 

Kamil Świergosz - absolwent kierunku lekarskiego

Kamil Świergosz - absolwent kierunku lekarskiego

„Studia na CM w Bydgoszczy wspominam bardzo dobrze. To tam spotkałem prawdziwych przyjaciół, tam właśnie mogłem zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje. Uczelnia ta, jako jedyna w Polsce wsparła oddolny (studencki) projekt pomocy humanitarnej, dzięki czemu studenci mogli i ciągle mogą jechać pomagać najbardziej potrzebującym. Uważam te 6 lat za czas dobrze spędzony”. 

 

 >> Wirtualny spacer - zobacz jak to wygląda! <<

Każda panorama umożliwia użytkownikowi uzyskanie pełnego widoku obiektu (obrót o 360o);
w tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać kursorem w wybranym kierunku.