Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie

  Limit miejsc 2016/2017    Minimalna liczba punktów 2016/2017 
200 79,2

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Konkurs świadectw maturalnych
 biologia  poziom rozszerzony, p1 = 0,55
 chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia   poziom rozszerzony, p2 = 0,45  

pdfSzczegółowe zasady rekrutacji na kierunek lekarski244.93 KB

Internetowa Rejestracja Kandydatów rozpocznie się 29 maja 2017 r.MOŻE WARTO JEST KIEDYŚ USŁYSZEĆ „PANI DOKTOR, PANIE DOKTORZE”

zajęcia kierunku lekarskiegoLubimy czuć się potrzebni. Zazwyczaj słowo „dziękuję” jest dla człowieka cenniejsze niż pieniądze, sława. Pomagać ludziom można na wiele sposobów. Można na przykład zostać lekarzem.
Zastanawialiście się, co to oznacza? Nie jest to tylko osłuchanie stetoskopem i wypisanie recepty. Bycie lekarzem to leczenie ciała i często również duszy.

Podczas studiów na Wydziale Lekarskim nauczycie się teorii i nabędziecie praktycznych umiejętności. Wielu absolwentów poświęca się pracy naukowej i to również dzięki nim powstają nowoczesne leki i nowe, innowacyjne metody leczenia. Jedno jest pewne: Na tych studiach nie będziecie się nudzić. Medycyna jest fascynującą nauką.

Collegium Medicum ma bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną. Nowoczesną pod względem diagnostycznym i terapeutycznym bazę kliniczną. Doskonałe wyniki osiągane przez absolwentów zdających Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Zapewniamy też możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów.

zdjęcia z operacjiSKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

To pytanie, które stawia sobie wielu absolwentów. Szczególnie kierunków humanistycznych. Tutaj życie często weryfikuje marzenia w zderzeniu z rzeczywistością. Bywa, że często nie znajdują pracy w swoim zawodzie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim ma się zdecydowanie lepsze perspektywy na ciekawą i dobrze płatną pracę.

 

  • Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.
  • Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.
  • Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.
  • Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

zdjęcie chirurga
Ale najważniejsze jest to, że znajduje pracę w wyuczonym zawodzie. Czy jest sens kończyć wymarzone studia, a potem pracować w innym zawodzie? Tutaj nie ma tego problemu. Może więc warto zostać studentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum?

 

 

Kamil Świergosz - absolwent kierunku lekarskiego

Kamil Świergosz - absolwent kierunku lekarskiego

„Studia na CM w Bydgoszczy wspominam bardzo dobrze. To tam spotkałem prawdziwych przyjaciół, tam właśnie mogłem zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje. Uczelnia ta, jako jedyna w Polsce wsparła oddolny (studencki) projekt pomocy humanitarnej, dzięki czemu studenci mogli i ciągle mogą jechać pomagać najbardziej potrzebującym. Uważam te 6 lat za czas dobrze spędzony”. 

 

 >> Wirtualny spacer - zobacz jak to wygląda! <<

Każda panorama umożliwia użytkownikowi uzyskanie pełnego widoku obiektu (obrót o 360o);
w tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać kursorem w wybranym kierunku.