Zakład Higieny i Epidemiologii
Zakład Higieny i Epidemiologii

prof. n. o zdr. dr hab. n. med.
Jacek J. Klawe

Kierownik Zakładu

Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
III piętro

tel. 52 585-36-15
tel. 52 585-36-17
fax 52 585-35-89


Sekretariat:

mgr Justyna Kowalska-Rosiek
tel. 52 585-36-16

Zakład Higieny i Epidemiologii

Pracownicy:

Profesorowie:

Adiunkci:

Asystenci:

Starsi wykładowcy:

Pracownicy naukowo-techniczni:

Uczestnicy studiów doktoranckich: