Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

dr hab. n. o zdr. dr n. med.
Paweł Zalewski

Kierownik Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
III piętro

tel. 52 585-36-15
tel. 52 585-36-17
tel. 52 585-54-26
tel./fax 52 585-35-89


Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Pracownicy:

Adiunkci:

Asystenci:

Starsi technicy:

 

Uczestnicy studiów doktoranckich:

  • mgr Sławomir Kujawski
  • lek. Łukasz Sokołowski