Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

dr n. med.
Kamila Faleńczyk

p.o. Kierownika Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 65, 65a

tel. 52 585-58-11
tel. 52 585-58-13
fax 52 585-58-49


Sekretariat:

Barbara Kowalkowska, parter, pok. 7
sekretariat.kpzach@cm.umk.pl
tel. 52 585-58-22

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr n. med. Kamila Faleńczyk
 • dr n. o zdrowiu Alicja Marzec
 • dr n. o zdrowiu Agnieszka Pluta

Wykładowcy:

 • mgr Halina Basińska-Drozd
 • mgr Maria Budnik-Szymoniuk
 • mgr Wiesława Kujawa

Dyżury pracowników >>

Sekretariat:Działalność dydaktyczna:

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

 • Profilaktyka w pielęgniarstwie rodzinnym
 • Opieka środowiskowa w pielęgniarstwie położniczym
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Opieka długoterminowa i domowa

dla studentów kierunku pielęgniarstwo - studia licencjackie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów:

 • do wypełniania profesjonalnej roli pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej,
 • do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną,
 • do świadczenia usług pielęgniarskich w warunkach domowych pacjenta/rodziny,
 • do pełnienia roli promotora zdrowia w środowisku lokalnym.
Studenckie Koła Naukowe:

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Procedur Pielęgniarskich przy Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego >>Działalność naukowa:

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • udział pielęgniarki rodzinnej i domowej w opiece nad pacjentami ze schorzeniami przewlekłymi;
 • problemy opiekunów osób przewlekle chorych;
 • problemy zawodowe pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej;
 • wdrażanie standardów praktyki pielęgniarskiej w podstawowej opieki zdrowotnej;
 • kształcenie podyplomowe pielęgniarek.Wybrane publikacje pracowników Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego:

 1. K. Faleńczyk, W. Kujawa, A Pluta, H. Basińska, M. Budnik-Szymoniuk, A Marzec. Standard pielęgniarskiej opieki profilaktycznej nad dzieckiem zdrowym w poradni dziecięcej podstawowej opieki zdrowotnej. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu". 60-lecie Pomorskiej Akademii Med. w Szczecinie. 25-27 IX 2008. s. 54-55.

 2. K. Faleńczyk, A. Marzec. Opieka długoterminowa w warunkach domowych. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolmowska. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL, 2010 s. 319-329.

 3. A Marzec, M. Biercewicz. Opieka nad chorymi ze schorzeniami neurologicznymi. W: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolmowska. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL, 2010 s. 57-69.

 4. A Marzec, M. Muszlik. Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca. Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Red. nauk. A Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL, 2010 s. 39-59.

 5. K Faleńczyk, A Marzec. Opieka długoterminowa w warunkach domowych. W: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolmowska. Warszawa: Wyd. PZWL, 2010 s. 319-329.

 6. A Marzec, L.Walasek, A Andruszkiewicz. Subiektywna ocena stanu zdrowia i ocena przygotowania do samoopieki wśród osób chorych na przewlekłą chorobę nerek i chorych na cukrzycę. Pielęgniarstwo XXI w. 2012 nr 3 s. 47-51.

 7. A Pluta, H. Basińska, K. Faleńczyk. Dietary behaviour of children and teenagers from chosen schools of kujawsko-pomorkie province.W: Medical and social problems of human in different periods of life. Ed. Z. Kotwica. Radom: Technical University, 2010 s. 55-64.

 8. A Pluta, H. Basińska, K. Faleńczyk. Functioning of a physically handicapped pupil at school and the role of a school nurse in the socialization process of a group of children. W: Medical and social problems of human in different periods of life. Ed. Z. Kotwica. Radom: Technical University, 2010 s. 75-82.

 9. A Pluta, H. Basińska, K. Faleńczyk. Physical activity of children and teenagers from chosen schools of kujawsko-pomorskie province. W: Medical and social problems of human in different periods of life. Ed. Z. Kotwica. Radom: Technical University, 2010 s. 65-74.

 10. K. Faleńczyk, A Pluta, H. Basińska, W. Kujawa, M. Budnik-Szymoniuk, A Marzec. Analysis of problems and their determinants among family caregivers taking care of chronically ill people. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012.

 11. A Pluta, M. Skrzeszewska, H. Basińska, M. Budnik-Szymoniuk, K. Faleńczyk. The functional efficiency in elderly patients treated with hemodialysis. - Med. Biol. Sci. 2012 T. 26 nr 1 s. 143-148.

 12. K. Faleńczyk. Uwarunkowania rozwoju opieki długoterminowej. W: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. K Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolmowska. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010 s. 3-11.

 13. M. Budnik-Szymoniuk, A. Wilińska. Bezpieczna linia naczyniowa - znaczenie dla zarządzania ryzykiem w szpitalu. - Zakażenia 2010 T. 10 nr 4 s. 107-111.

 14. M Budnik-Szymoniuk, A Pluta, W. Kujawa, K. Faleńczyk, A. Wilińska. Bezpieczeństwo terapii infuzyjnej w aspekcie zapobiegania zakażeniom w szpitalu. - Zakażenia 2011 T. 11 nr 3 s. 118-124.

 15. K. Faleńczyk, A Pluta, H. Basińska, W. Kujawa, M. Budnik-Szymoniuk, A Marzec. Analysis of problems and their determinants among family caregivers taking care of chronically ill people. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012.

 16. H. Basińska-Drozd, K. Faleńczyk, W. Kujawa, A Pluta. Drgawki gorączkowe u dzieci W: Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - wybrane zagadnienia z neuropediatrii. Pod red. E. Barczykowska, R. Ślusarz. Wrocław: Wyd. Continuo, 2012, s. 72-84.

 17. A Marzec, K. Faleńczyk, A Pluta. Obciążenie opieką i depresyjność opiekunów rodzinnych osób przewlekle chorych przebywających w warunkach domowych. W: Kongres: Inovacie v osetrovatel'stve "Rozvoj osetrovatel'stva of Florence Nightingale po sucasnost". Ed. L. Kober. Wysoke Tatry: Slovenska komora sestier a porodnych asistentiek, 2012 s. 343-365.