Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych

prof. dr hab. n. med.
Maria T. Szewczyk

Kierownik Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 58

tel. 52 585-58-03
fax 52 585-58-09


Sekretariat:

Jolanta Banaszek
II piętro, p. 48

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych

Pracownicy:

 • prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk - Kierownik Zakładu

 • dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska - adiunkt
  tel. 52 585-58-21
  e-mail: katarzyna.cierzniakowska@cm.umk.pl

 • dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik - adiunkt
  tel. 52 585-58-21

 • dr n. o zdr. Paulina Mościcka - adiunkt 
  tel. 52 585-58-21
  e-mail: p.moscicka@cm.umk.pl

 • dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska - asystent 
  tel. 52 585-58-21 
  e-mail: e.kozlowska@cm.umk.pl

 • dr n. o zdr. Aleksandra Popow - asystent
  tel. 52 585-58-21

 • mgr Sara Rossa - asystent

 • Dyżury pracowników >>
Działalność dydaktyczna:


Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów z przedmiotów:

 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne dla studentów kierunku położnictwo - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • Leczenie ran
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne dla studentów kierunku położnictwo - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • Pielęgniarstwo angiologiczne
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • Pielęgniarstwo w kardiochirurgii
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Zajęcia dydaktyczne w zakresie kształcenia podyplomowego, są prowadzone we współpracy z Zakładem Kształcenia Podyplomowego (specjalizacja chirurgiczna) oraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy (kursy specjalistyczne: Leczenie ran; Kompresjoterapia).

Badania naukowe oraz zajęcia praktyczne ze studentami studiów I stopnia i praktyki zawodowe ze studentami studiów II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzone są w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych i Klinice Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2.Kierunki badań:

 1. Proces pielęgnowania i leczenie owrzodzeń żylnych goleni metodą kompresji.
 2. Profilaktyka w przewlekłej niewydolności żylnej.
 3. Profilaktyka odleżyn, pielęgnowanie, edukacja i leczenie ran przewlekłych.
 4. Stomia jako problem kliniczny i pielęgnacyjny.
 5. Ból we wczesnym okresie pooperacyjnym.
 6. Opieka okołooperacyjna w chirurgii.

sekwencyjny masaz_limfatyczny  pomiar wskaznika kostka ramie
Sekwencyjny masaż limfatyczny
                                        Pomiar wskaźnika Kostka RamięDziałalność naukowa:

Wykaz ważniejszych publikacji:
(wszystkie publikacje dostępne na stronie Biblioteki Medycznej)

 1. Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska. Use pressure ulcer risk scales in clinical practice. Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol. 16 nr 6D s. 9-15.
 2. Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Arkadiusz Jawień. Pressure ulcer in 17 years old boy with lower limbs paralysis in the course of myelomenigocele - case report. Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol. 16 nr 6D s. 365-368.
 3. Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Eugenia Gospodarek, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska. Antiseptics in wound treatment - perfect alternative or must? Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol. 16 nr 6D s. 360-364.
 4. Lidia Dopierała, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Aleksandra Popow, Maria Wyrzykowska. Level of preparation for preventive procedures and pressure ulcer treatment in health care units from the Kujawsko-Pomorski region. Adv. Med. Sci. 2007 Vol. 52 suppl. 1 s. 81-84.
 5. Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda. Inflammatory bowel disease - nursing care during the surgery treatment period. Adv. Med. Sci. 2007 Vol. 52 suppl. 1 s. 64-67.
 6. Maria T. Szewczyk, P. Mościcka, Justyna Cwajda, Radosław Piotrowicz, Arkadiusz Jawień. Evaluation of the effectiveness of new polyurethane foam dressing in the treatment of heavily exudative venous ulcers. Acta Angiol. 2007 T. 13 nr 2 s. 85-93.
 7. Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Kornelia Kędziora-Kornatowska, P. Mościcka, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Paweł Brazis. The nutritional status of older adults with and without venous ulcers: a comparative, descriptive study. Ostomy Wound Management 2008 Vol. 54 nr 9 s. 34-42.
 8. Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Arkadiusz Migdalski, Radosław Piotrowicz, Tomasz Grzela, Paweł Brazis. Predicting time to healing by anatomical assessment of venous pathology. Med. Sci. Monitor 2009 Vol. 15 nr 2 s. CR74-CR81.
 9. Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień, Maria Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska. Early detection of large intestine neoplasms. Onkol. Zh. 2009 T. 3 nr 4 s. 32-37.
 10. Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Andrzej Nowicki. Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii onkologicznej. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 103-114.
 11. Maria T. Szewczyk, Andrzej Nowicki, Justyna Cwajda-Białasik. Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii raka piersi. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 175-186.
 12. Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk. Report from the third PWMA congress: Bydgoszcz, Poland. EWMA J. 2010 Vol. 10 nr 1 s. 56-57.
 13. Maria Szewczyk, Justyna Cwajda.Profilaktyka i edukacja w chorobach żył kończyn dolnych. W: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010 s. 107-122.
 14. Maria Szewczyk. Przyczyny, leczenie i pielęgnacja owrzodzeń żylnych. W: Pielęgniarstwo w chorobach skóry: wybrane zagadnienia z teorii i praktyki pielęgniarstwa dermatologicznego. Red. Z. Adamski, W. Kapała. Poznań: UM, 2010 s. 103-115.
 15. Maria T. Szewczyk i wsp. Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn. Leczenie Ran 2010 T. 7 z. 3-4 s. 79-106.
 16. E. Kozłowska, Maria T. Szewczyk, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień, Katarzyna Cierzniakowska, P. Jarmocik. Knowledge of symptoms and diagnostic possibilities of cancer diseases. Arch. Med. Sci. 2011 Vol. 7 nr 2 s. 304-309.
 17. Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Paulina Mościcka, Katarzyna Cierzniakowska. The locus of pain control in patients with lower limb ulcerations. J. Clin. Nurs. 2012 Vol. 21 s. 3346-3351.
 18. Joanna M. Stafiej, Maria T. Szewczyk. Treatment of full-thickness pressure ulcers with a gentamicin sponge: a case report. J. Wound Ostomy Continence Nurs. 2012 Vol. 39 nr 3 s. 331-341.
 19. Arkadiusz Jawień, M. Bartoszewicz, A. Przondo-Mordarska, Maria T. Szewczyk, A. Kaszuba, W. Staszkiewicz, M. Sopata, M. Kucharzewski, M. Korzon, G. Krasowski, M. Kózka, J. Sikorski, A. Junka. Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji. Leczenie Ran 2012 T. 9 z. 3 s. 59-75.
 20. Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień. Prevention of recurrent venous ulceration. Postępy Dermatol. Alergol. 2012 T. 29 nr 4 s. 308-312.
 21. Elżbieta Kozłowska, Maria T. Szewczyk. Assessment of knowledge among patients of surgical wards regarding clinical symptoms and diagnostics of the most common malignant tumors. Współ. Onkol. 2012 T. 16 nr 6 s. 557-562.
 22. Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik. Poradnik. Podstawowe badania diagnostyczne w chorobach naczyń kończyn dolnych. Wskaźnik kostka-ramię. Bydgoszcz: Fundacja Sanum - Służę, Uczę, Leczę, 2013, 19 s.
 23. Maria Teresa Szewczyk, G. Majewska, M.V. Cabral, K. Holzel-Piontek. The effects of using a moldable skin barrier on peristomal skin condition in persons with an ostomy: results of a prospective, observational, multinational study. Ostomy Wound Management 2014 Vol. 60 nr 12 s.16-26.Publikacje książkowe:

 1. Owrzodzenia żylne goleni. Pod red. Arkadiusza Jawienia, Marii Teresy Szewczyk. Warszawa: Twoje Zdrowie, 2005
 2. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych. Pod red. Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza. Warszawa: BORGIS, 2006
 3. Pielęgniarstwo w geriatrii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych. Pod red. Moniki Biercewicz, Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza. Warszawa: BORGIS, 2006
 4. Pielęgniarstwo w neurochirurgii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych. Pod red. Roberta Ślusarza, Marii T. Szewczyk. Warszawa: BORGIS, 2006
 5. Pielęgniarstwo w pediatrii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych. Pod red. Ewy Barczykowskiej, Marii T. Szewczyk, Roberta Ślusarza. Warszawa: BORGIS, 2006
 6. Kliniczne i pielęgnacyjne aspekty opieki nad chorym z owrzodzeniem żylnym. Pod red. Arkadiusza Jawienia i Marii T. Szewczyk. Poznań: Wydaw. Termedia, 2008
 7. Maria Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Zbigniew Banaszkiewicz, E. Kozłowska. Opieka stomijna: poradnik dla pacjenta ze stomią. Pod red. Arkadiusza Jawienia. Poznań: Pofam, 2009
 8. Kompresjoterapia. Pod red. Arkadiusza Jawienia i Marii T. Szewczyk. Poznań: Wydaw. Termedia, 2009
 9. Pielęgniarstwo angiologiczne. Pod red. Marii T. Szewczyk i Arkadiusza Jawienia. Poznań: Wydaw. Termedia, 2010
 10. Leczenie ran przewlekłych. Pod red. Marii T. Szewczyk. Warszawa: PZWL, 2012Wykaz ważniejszych konferencji naukowych z czynnym udziałem pracowników Zakładu
:

 1. Top Angiological Trends – 9 – 10 styczeń 2009 Bydgoszcz
 2. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii. Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne - 25-27 września 2009, Lublin
 3. III Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran - 21-24 października 2009, Bydgoszcz
 4. VI Warsztaty laparoskopowe – 15-16 kwietnia 2010, Gdynia
 5. X Kongres Pielęgniarek Polskich – 13-15 maja 2010, Ciechanów
 6. European Wound Management Association, EWMA Conference - 26-28 maja 2010, Geneva
 7. VI Bezpieczny Szpital. Najnowsze metody przeciwdziałania zakażeniom. 15-16 kwietnia 2011, Zielonka k. Warszawy.
 8. 21st Conference of the European Wound Management Association. 25-27 maja 2011, Brussels, Belgium.
 9. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. 17-19 czerwca 2011, Jachranka.
 10. Międzynarodowa Konferencja "100-lecie Pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku", 2-3 czerwca 2011, Kraków
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 marca 2012
 12. IV Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Bydgoszcz, 4-6 października 2012
 13. 23rd Conference of the European Wound Management Association. Copenhagen, Denmark, 15-17 maja 2013
 14. VI Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Angiologii Sekcji Radiologii Zabiegowej PLTR. Katowice, 5-7 czerwca 2014
 15. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Zakopane, 11-13 września 2014
 16. 24th Conference of the European Wound Management Association and the 10th National Spanish Symposium on Pressure Ulcers and Chronic Wounds (GNEAUPP). "Innovation, know-how and technology in wound care". Madrid, Spain, 14-16 maja 2014
 17. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Sesja pielęgniarska "Od teorii do praktyki". Bydgoszcz, 15-17 maja 2014Organizacja i współorganizacja konferencji:

 1. Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja z okazji V-lecia istnienia Wydziału Pielęgniarstwa AMB „Pielęgniarstwo i Medycyna Kliniczna”, Bydgoszcz, czerwiec 2002
 2. Konferencja Regionalna - Profilaktyka i leczenie ran przewlekłych, Bydgoszcz, 2003
 3. Konferencja Regionalna - Profilaktyka i leczenie ran przewlekłych, Bydgoszcz, 2004
 4. Konferencja Ogólnopolska – Edukacja, profilaktyka i leczenie ran przewlekłych, Toruń, 21-23 września 2004
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Europejski wymiar nauk o zdrowiu”, Bydgoszcz 20-21 września 2007
 6. II Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Leczenie ran - od teorii do praktyki”, Poznań 11-14 października 2007
 7. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTPA „Interdyscyplinarna opieka nad chorym w chirurgii i angiologii”, Bydgoszcz 26-27 września 2008
 8. III Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran - 21-24 października 2009, Bydgoszcz
 9. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTPA Trendy w opiece pielęgniarskiej nad chorym w chirurgii i angiologii - opieka interdyscyplinarna”, 9-10 września 2010, Bydgoszcz
 10. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Modele kompleksowej opieki nad raną - skutecznie i bezpiecznie”, 14-16 października 2011, Mikołajki
 11. III Ogólniopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, 17-18 maja 2012 r., szczegółowa informacja >>
 12. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz, 21-22 maja 2014Towarzystwa Naukowe
(pełnione funkcje):

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego
       dr Justyna Cwajda-Białasik (prezes),
       prof. dr hab. Maria Szewczyk (wiceprezes),
       dr Paulina Mościcka (sekretarz),
       dr Katarzyna Cierzniakowska (skarbnik),
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Polskie Towarzystwo PielęgniarskieCzasopisma:

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

prof. dr hab. Maria Szewczyk – Redaktor Naczelna
dr Justyna Cwajda-Białasik – Sekretarz Redakcji
dr Katarzyna Cierzniakowska – Sekretarz Redakcji

Leczenie Ran

prof. dr hab. Maria Szewczyk – Zastępca Redaktora Naczelnego
dr Katarzyna Cierzniakowska – Sekretarz Redakcji

Konsultanci:

 • prof. dr hab. Maria T. Szewczyk - Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego (powołanie do pełnienia funkcji przez Ministra Zdrowia 20 grudnia 2011 roku)
 • dr Katarzyna Cierzniakowska - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego (dla województwa kujawsko-pomorskiego)
 • dr Aleksandra Popow - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa (dla województwa kujawsko-pomorskiego)

Nagrody i wyróżnienia:

Pracownicy Zakładu kilkakrotnie otrzymywali nagrody indywidualne i zespołowe od Władz UMK oraz Organizatorów Konferencji Naukowych, za osiągnięcia na polu badawczo-naukowym.
W czerwcu 2011 r. w Krakowie prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk w uznaniu dla ogromnych zasług w rozwoju naukowym pielęgniarstwa oraz wdrażaniu osiągnięć naukowych do praktyki pielęgniarskiej w Polsce oraz w działalności dydaktycznej i organizacyjnej została uhonorowana medalem Plus ratio quam vis (łac. Więcej znaczy rozum, niż siła).