Nasz naukowiec w PAN

dr hab. Walentyna Korpalska Dr hab. Walentyna Korpalska, kierownik Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu 12 stycznia 2016 r. odebrała nominację na członka Komitetu Naukowego Historii Nauki i Techniki PAN. Funkcjonuje on jako komitet naukowy przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Nominację wręczył prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.