Uroczysta promocja doktorska

Uroczysta promocja doktorska - zdjęcie5 kwietnia 2013 r. o godz. 12:00 w auli A-B przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich doktorantom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.
Zdjęcia z uroczystości >>       
   
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu 17 doktorantów otrzymało dyplomy doktorskie, w tym 10 dyplomów w zakresie medycyny i 7 dyplomów w dziedzinie nauk o zdrowiu.
Na Wydziale Lekarskim wręczonych zostało 51 dyplomów doktorskich, w tym 36 dyplomów w zakresie medycyny i 15 dyplomów w zakresie biologii medycznej.


Uroczystość promocji doktorskiej otworzył Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński. Następnie prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe wygłosiła wykład pt. „Dlaczego piszemy książki, czyli tajemnice twórczości literackiej.” Całą uroczystość uświetnił koncert Chóru Collegium Medicum pod dyrekcją prof. Janusza Staneckiego.

gratulacje