Pomoc materialna dla studentów - dyżur Komisji Stypendialnej

grafika ilustracyjnaSkład komisji stypendialnej WNoZ:

 • Przewodniczący: Karolina Filipska karolinafilipska.komisjawnoz@wp.pl
 • Karina Bieńkowska
 • Katarzyna Kosecka
 • Patryk Łaźniak
 • mgr Justyna Szcześniak (pracownik Dziekanatu WNoZ)
 • mgr Maciej Fudziński (pracownik Dziekanatu WNoZ)DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

 Miejsce składania wniosków: Budynek KIS, pokój nr 5, ul. 3 Maja 3 Bydgoszcz
 

docHarmonogram pracy Wydziałowej Komisji Stypendialnej24.5 KB


UWAGA!

 1. Student zobowiązany jest do osobistego odbioru decyzji.
 2. Podczas odbioru decyzji student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.
 3. Wypłata nastąpi wyłącznie dla osób, które odbiorą decyzję i złożą uzupełnione i podpisane oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
  obowiązujący wzór oświadczenia
 4. W czasie trwania w/w dyżurów Wydziałowa Komisja Stypendialna nie będzie przyjmowała nowych wniosków.
docInformacje Samorządu Studenckiego dotyczące stypendiów >>