Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

dr hab. n. med.
Dariusz Grzanka

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny Patomorfologii
II piętro, pok. 22, 22a, 41, 42

tel. 52 585-42-00
tel./fax 52 585-40-49


Sekretariat:

mgr Magdalena Wilk

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

  1. Pracownicy

  2. Działalność diagnostyczna

  3. Działalność naukowa

  4. Działalność dydaktyczna

  5. Studenci

  6. Publikacje

  7. Historia

  8. Galeria

  9. Polskie Towarzystwo Patologów