Katedra Farmakologii i Terapii
Katedra Farmakologii i Terapii

dr n. med.
Michał Wiciński

p.o. kierownika Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-84
fax 52 585-35-87


Sekretariat:

Patrycja Radtke

Katedra Farmakologii i Terapii

logo Katedry Farmakologii i Terapii 220

W skład Katedry Farmakologii i Terapii wchodzi:

 • Zakład Farmakologii i Terapii
    p.o. kierownika: dr n. med. Michał Wiciński
    tel. 52 585-35-88

 • Pracownia Biotechnologii
    kierownik: dr n. med. Joanna Sikora
    tel. 52 585-43-37


 
Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr n. med. Aleksandra Karczmarska-Wódzka, akar(at)cm.umk.pl
 • dr n. med. Joanna Sikora, joanna.sikora(at)cm.umk.pl
 • dr n. med. Wioleta Stolarek, w.stolarek(at)cm.umk.pl
 • dr n. med. Michał Wiciński - p.o. kierownika Katedry, e-mail: michal.wicinski(at)cm.umk.pl

Asystenci:

 • dr n. med. Ewa Janiszewska, e.janiszewska(at)cm.umk.pl
 • dr n. med. Bartosz Malinowski, bartosz.malinowski(at)cm.umk.pl
 • dr n. med. Ewa Obońska, ewaobonska(at)cm.umk.pl
 • lek. Anna Kopczyńska, a.kopczynska(at)cm.umk.pl
 • lek. stomatolog Elżbieta Kowal, ekowal(at)cm.umk.pl
 • lek. Jarosław Żak, jzak(at)cm.umk.pl

Starszy wykładowca:

 • dr n. med. Marek Krzyżanowski, marekwjk(at)cm.umk.pl

Specjalista naukowo-techniczny:

 • mgr Lilianna Baran

Starsi technicy:

 • Małgorzata Gołębiewska
 • Małgorzata Kacprzak
 • Mariola Kulczyńska

Laborant:

 • Donata SchmidtDziałalność naukowa:

Działalność naukowa Katedry Farmakologii i Terapii koncentruje się wokół aktualnych zagadnień farmakologii klinicznej – terapii monitorowanej ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania leków przeciwkrzepliwych z grupy nonVKA.
Katedra oznacza w trybie 7/7, 24/24 stężenia dabigatranu oraz rywaroksabanu, jest także technicznie przygotowana do uruchomienia oznaczania stężeń apiksabanu, edoksabanu, betriksabanu.
Kolejne kierunki prowadzonych badań w zakresie farmakologii klinicznej koncentrują się na:

 • Monitorowaniu i analizie parametrów farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych, cytostatyków i innych.
 • Ocenie skuteczności i działań niepożądanych w leczeniu infekcji bakteryjnych amnoglikozydami.
 • Ocenie przydatności monitorowania poziomu estrogenu w leczeniu hormonalnym osteoporozy.

Kierunki badań prowadzonych w zakresie farmakologii eksperymentalnej dotyczą głównie molekularnych mechanizmów oddziaływania komórek endotelialnych na pulę receptorów rezerwowych oraz interakcji agonistów i antagonistów z receptorami mięśniówki gładkiej i szkieletowej. W tym temacie badania obejmują:

 • udział endotelialnych czynników w modulacji oporu naczyniowego, dróg oddechowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu: tlenku azotu (NO), prostaglandyn i angiotensyny II,
 • udział cyklicznych nukleotydów i syntetycznych analogów w regulacji reakcji mięśniówki gładkiej na hormony i neuroprzekaźniki,
 • Modulujące działania IP3, cAMP, cGMP i angiotesyny II w uwalnianiu Ca2+ z wewnątrzkomórkowej puli jonów Ca2+,
 • Modulujące działania IP3, cAMP, cGMP i angiotensyny II na translokację jonów Ca2+ przez kanały Ca2+ z zewnątrzkomórkowej puli jonów Ca2+ do cytoplazmy.
 • Wpływ leków przeciwpłytkowych, immunosupresyjnych i innych na reaktywność naczyń.
 • Rola receptora endotelinowego w procesach regulacji oporu naczyniowego.Działalność dydaktyczna:
Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje następujące przedmioty (regulaminy dydaktyczne):

 1. pdf"Farmakologia z toksykologią", kierunek lekarski, III rok629.47 KB
 2. pdf"Farmakologia kliniczna", kierunek lekarski, V rok628.79 KB
 3. pdf"Pharmacology and Toxicology", English Division, 3rd year627.99 KB
 4. pdf"Clinical farmacology", English Division, 5th year627.55 KB
 5. pdf"Podstawy farmakologii", Optyka okularowa z elementami optometrii, III rok685.25 KB
 6. pdf"Farmakologia dla optometrysty", Optometria, studia II stopnia, I rok685.01 KB
 7. pdf"Bioenergetyka i sygnalizacja komórkowa", Biotechnologia, III rok700.78 KB
 8. "Farmakologia", Analityka Medyczna, IV rok

pdfInstrukcja BHP dla studentów 345.79 KB
pdfGeneral Health and Safety Principles333.95 KB

odsRozkłady zajęć dla III i V roku Kierunku Lekarskiego - Pl ENG36.31 KB
xlsxRozkłady zajęć dla kierunków - Optyka, Optometria, Biotechnologia15.32 KB
xlsxWykłady - Optyka, Optometria, Biotechnologia29.14 KBKonferencje naukowe:
Katedra Farmakologii i Terapii była organizatorem:

 1. „7th International Symposium of Clinical Pharmacology”, Bydgoszcz, 2-4.09.1982 r.
 2. Konferencji naukowo-szkoleniowej: „Aspekty Kliniczne Terapii Monitorowanej Poziomem Leków w Surowicy”, Bydgoszcz, 22.04.1987 r.
 3. XIIth Congress of Polish Pharmacological Socjety, Bydgoszcz, 17-20.09.1985 r.
 4. Konferencji naukowo-szkoleniowej „Postępy immunoterapii”, 25.02.2000 r.
 5. Konferencji naukowo-szkoleniowej „Niestabilna Choroba Wieńcowa - zastosowanie LMWH”, Inowrocław, 18.05.2000 r.Publikacje pracowników >>