Katedra Farmakologii i Terapii

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-84
fax 52 585-35-87


Sekretariat:

Patrycja Radtke

Katedra Farmakologii i Terapii

logo Katedry Farmkologii i Terapii 220

W skład Katedry Farmakologii i Terapii wchodzi:

 • Zakład Farmakologii i Terapii
    tel. 52 585-35-88

 • Pracownia Biotechnologii
    kierownik: dr n. med. Joanna Sikora
    tel. 52 585-43-37

 

 


 
Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr n. med. Aleksandra Karczmarska-Wódzka
  • e-mail: akar(at)cm.umk.pl
  • mgr chemii

 • dr n. med. Joanna Sikora
  • e-mail: joanna.sikora(at)cm.umk.pl
  • mgr biotechnologii

 • dr n. med. Wioleta Stolarek
  • e-mail: w.stolarek(at)cm.umk.pl
  • specjalizacja: kardiologia

 • dr n. med. Michał Wiciński
  • e-mail: michal.wicinski(at)cm.umk.pl
  • mgr analityki medycznej

Asystenci:

 • dr n. med. Bartosz Malinowski
  • e-mail: bartosz.malinowski(at)cm.umk.pl
  • diagnosta laboratoryjny

 • lek. Ewa Janiszewska
  • e-mail: e.janiszewska(at)cm.umk.pl
  • specjalizacja: kardiologia (w trakcie)

 • lek. Anna Kopczyńska
  • e-mail: a.kopczynska(at)cm.umk.pl
  • specjalizacja: kardiologia (w trakcie)

 • lek. stomatolog Elżbieta Kowal
  • e-mail: ekowal(at)cm.umk.pl
  • specjalizacje: stomatologia ogólna Io, stomatologia zachowawcza IIo

 • lek. Ewa Obońska
  • e-mail: ewaobonska(at)cm.umk.pl
  • specjalizacja: kardiologia (w trakcie)

 • lek. Jarosław Żak
  • e-mail: jzak(at)cm.umk.pl
  • specjalizacja: kardiologia (w trakcie)

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Marek Krzyżanowski
  • e-mail: marekwjk(at)cm.umk.pl
  • specjalizacje: choroby wewnętrzne, farmakologia kliniczna (w trakcie)

Starsi technicy:

 • mgr Lilianna Baran
 • Małgorzata Gołębiewska
 • Małgorzata Kacprzak
 • Mariola Kulczyńska

Laboranci:

 • Donata SchmidtDziałalność naukowa:

Działalność naukowa Katedry Farmakologii i Terapii koncentruje się wokół aktualnych zagadnień farmakologii klinicznej – terapii monitorowanej ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania leków przeciwkrzepliwych z grupy nonVKA.
Katedra oznacza w trybie 7/7, 24/24 stężenia dabigatranu oraz rywaroksabanu, jest także technicznie przygotowana do uruchomienia oznaczania stężeń apiksabanu, edoksabanu, betriksabanu.
Kolejne kierunki prowadzonych badań w zakresie farmakologii klinicznej koncentrują się na:

 • Monitorowaniu i analizie parametrów farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych, cytostatyków i innych.
 • Ocenie skuteczności i działań niepożądanych w leczeniu infekcji bakteryjnych amnoglikozydami.
 • Ocenie przydatności monitorowania poziomu estrogenu w leczeniu hormonalnym osteoporozy.

Kierunki badań prowadzonych w zakresie farmakologii eksperymentalnej dotyczą głównie molekularnych mechanizmów oddziaływania komórek endotelialnych na pulę receptorów rezerwowych oraz interakcji agonistów i antagonistów z receptorami mięśniówki gładkiej i szkieletowej. W tym temacie badania obejmują:

 • udział endotelialnych czynników w modulacji oporu naczyniowego, dróg oddechowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu: tlenku azotu (NO), prostaglandyn i angiotensyny II,
 • udział cyklicznych nukleotydów i syntetycznych analogów w regulacji reakcji mięśniówki gładkiej na hormony i neuroprzkąźniki,
 • Modulujące działania IP3, cAMP, cGMP i angiotesyny II w uwalnianiu Ca2+ z wewnątrzkomórkowej puli jonów Ca2+,
 • Modulujące działania IP3, cAMP, cGMP i angiotensyny II na translokację jonów Ca2+ przez kanały Ca2+ z zewnątrzkomórkowej puli jonów Ca2+ do cytoplazmy.
 • Wpływ leków przeciwpłytkowych, immunosupresyjnych i innych na reaktywność naczyń.
 • Rola receptora endotelinowego w procesach regulacji oporu naczyniowego.Działalność dydaktyczna:
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Katedrę obejmują:

 • ćwiczenia, seminaria i wykłady z farmakologii dla III i IV roku Wydziału Lekarskiego
 • ćwiczenia i seminaria z farmakologii klinicznej dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego
 • ćwiczenia i wykłady z farmakologii dla kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmacji
 • ćwiczenia i wykłady z toksykologii leków
 • ćwiczenia i wykłady z farmakologii dla Wydziału Nauki o ZdrowiuKonferencje naukowe:
Katedra Farmakologii i Terapii była organizatorem:

 1. „7th International Symposium of Clinical Pharmacology”, Bydgoszcz, 2-4.09.1982 r.
 2. Konferencji naukowo-szkoleniowej: „Aspekty Kliniczne Terapii Monitorowanej Poziomem Leków w Surowicy”, Bydgoszcz, 22.04.1987 r.
 3. XIIth Congress of Polish Pharmacological Socjety, Bydgoszcz, 17-20.09.1985 r.
 4. Konferencji naukowo-szkoleniowej „Postępy immunoterapii”, 25.02.2000 r.
 5. Konferencji naukowo-szkoleniowej „Niestabilna Choroba Wieńcowa - zastosowanie LMWH”, Inowrocław, 18.05.2000 r.Publikacje pracowników >>