Zakład Neuroimmunologii
Zakład Neuroimmunologii

dr hab. n. med.
Dariusz Soszyński, prof. UMK

Kierownik Zakładu

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
I piętro, p. 1.41

tel. 52 585-34-78
fax 52 585-37-23


Zakład Neuroimmunologii

Pracownicy:

 • dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UMK - kierownik Zakładu
 • dr n. med. Piotr Złomańczuk - starszy wykładowca, tel. 52 585-37-18
 • dr n. med. Małgorzata Gałązka - asystent
 • lek. Agnieszka Kujawska - asystentTematyka badawcza:

 • Rola tlenku azotu w mechanizmach patogenezy gorączki towarzyszącej zapaleniu ogólnemu i miejscowemu.
 • Rola tlenku azotu w powstaniu i utrzymaniu tolerancji endotoksynowej.
 • Wpływ anksjolityków na rozwój gorączki indukowanej stresem emocjonalnym.
 • Chronobiologia:
  • fizjologia rytmów okołodobowych u ssaków ze szczególnym uwzględnieniem roli jądra nadskrzyżowaniowego w generacji i kontroli rytmów
  • elektrofizjologia jądra nadskrzyżowaniowego
  • sezonowe zmiany w fizjologii jądra nadskrzyżowaniowego
  • teoretyczne modele zegarów biologicznych
 • Fizjologia komórek macierzystych mózgu ssaków
  • adaptacyjna i regeneracyjna rola komórek macierzystych w mózgu dorosłych ssaków
  • potencjał neurotransplantologiczny neuronalnych komórek macierzystych

Zakres stosowanych metod badawczych obejmuje:

 • biotelemetryczne pomiary temperatury głębokiej ciała i aktywności lokomotorycznej
 • indukowanie gorączki na modelach zwierzęcych
 • oznaczanie cytokin pirogennych oraz prostaglandyn w płynach ustrojowych zwierząt
 • chirurgia i neurochirurgia małych gryzoni
 • doświadczenia behawioralne
 • neurotransplantacje na modelach zwierzęcych
 • doświadczenia elektrofizjologiczne in vitro
 • immunocytochemię
 • mikroskopię optyczną i elektronowąNajważniejsze publikacje ostatnich lat:

 1. Soszyński D., Kozak W., Kluger M.J.: Endotoxin tolerance does not alter open field-induced fever in rat. Physiology & Behavior 63(4): 689-692, 1998.
 2. Sopori M., Kozak W., Savage S.M., Geng Y., Soszyński D., Kluger M.J., Perryman E.K., Snow G.E.: Effect of nicotine on the immune system: Possible regulation of immune responses by central and peripheral mechanisms. Psychoneuroendocrinology 23(2): 189-204, 1998.
 3. Kluger M.J., Kozak W., Leon L.R., Soszyński D., Conn C.A.: Fever and antipyresis. Progress in Brain Research 115: 465-475, 1998.
 4. Kluger M.J., Kozak W., Conn C.A., Leon L.R., Soszyński D.: Role of fever in disease. The Annals of the New York Academy of Sciences 856: 224-233, 1998.
 5. Kozak W., Kluger M.J., Soszyński D., Conn C.A., Rudolph K., Leon L.R., Zheng H.: IL-6 and IL-1beta in fever: studies using cytokine-deficient (knockout) mice. The Annals of the New York Academy of Sciences 856: 33-47, 1998.
 6. Soszyński D. Psychoneuroimmunologia. Forum Psychologiczne 2: 216-225, 1998.
 7. Mayfield K.P., Soszyński D., Kozak W., Kozak A., Rudolph K., Kluger M.J.: Beta-adrenergic receptor subtype effects on stress fever and thermoregulation. Neuroimmunomodulation 6: 305-317, 1999.
 8. Soszyński D.: Stresowy wzrost temperatury ciała: gorączka czy hipertermia. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 53(6): 855-870, 1999.
 9. Złomańczuk P., Schwartz W.J.: Cellular and molecular mechanisms of circadian rhythms in mammals. W: Regulation of sleep and circadian rhythms. Ed. Fred W. Turek, Phyllis C. Zee. New York: Marcel Dekker: 309-342, 1999.
 10. Schwartz W.J., Złomańczuk P.: Introduction: Endogenous Pacemakers and Daily Programs, W: Handbook of Behavioral State Control. Ed. Ralph Lydic, Helen A. Baghdoyan. Boca Raton: CRC Press: 3-13, 1999.
 11. Soszyński D.: Mechanizmy wzbudzania tolerancji na powtarzane iniekcje pirogenów egzogennych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 54(4): 537-551, 2000.
 12. Soszyński D.: Blockade of nitric oxide formation enhances thermal and behavioral responses in rats during turpentine abscess. Neuroimmunomodulation 8: 188-196, 2000.
 13. Mrugała M., Złomańczuk P., Jagota A., Schwartz W.J.: Rhythmic multiunit neural activity in slices of hamster suprachiasmatic nucleus reflect prior photoperiod. American Journal of Physiology Regul. Integr. Comp Physiol.vol. 278/4: R987-R994, 2000.
 14. Schwartz W.J., De la Iglesia H.O., Złomańczuk P., Illnerova H.: Encoding le quattro stagioni within the mammalian brain: photoperiodic orchestration through the suprachiasmatic nucleus. Journal of Biological Rhythms vol. 16/4: 302-311, 2001.
 15. Soszyński D.: The inhibition of nitric oxide synthase suppresses LPS- and psychological stress-induced fever in rats. Physiology & Behavior 72: 65-72, 2001.
 16. Soszyński D., Krajewska M.: Lack of cross tolerance between pyrogenic effects of LPS and turpentine. Journal of Thermal Biology 27: 229-237, 2002.
 17. Soszyński D.: Inhibition of nitric oxide synthase delays the development of pyrogenic tolerance in rats. Physiology & Behavior 76: 159-169, 2002.
 18. Soszyński D., Krajewska M.: Time-course of changes in plasma nitric oxide following lipopolysaccharide and turpentine injection in rats. Journal of Thermal Biology 27: 387-391, 2002.
 19. Złomańczuk P., Mrugała M., de la Iglesia H.O., Ourednik V., Quesenberry P.J., Snyder E.Y., Schwartz W.J.: Transplanted Clonal Neural Stem-Like Cells Respond to Remote Photic Stimulation Following Incorporation within the Suprachiasmatic Nucleus. Experimental Neurology vol. 174:162-168, 2002
 20. Soszyński D.: Mechanizmy powstania i znaczenie gorączki. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 57: 531-554, 2003.
 21. Soszyński D.: Sickness behavior – mechanizmy powstania i znaczenie. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 58: 74-82, 2004.
 22. Soszyński D. Gorączka – fakty i kontrowersje. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1-2: 57-64, 2005.
 23. Szota A., Soszyński D. Rola tlenku azotu i tlenku węgla w utrzymaniu homeostatu termicznego oraz w powstaniu gorączki. Medical and Biological Sciences19/4: 101-107, 2005.
 24. Soszyński D. Molecular mechanizm of emotional fever – the role of nitric oxide. Journal of Physiology and Pharmacology 57(supp 8): 51-59, 2006.
 25. Złomańczuk P., Milczarek B, Dmitruk K., Sikorski W., Adamczyk W., Zegarki T., Tafil-Klawe M., Chęsy G., Klawe J., Rakowski A. Improvement in the face/name association performance after three months of physical training in elderly women. Journal of Physiology and Pharmacology 57(supl. 4): 417-424, 2006.
 26. Tafil-Klawe M., Radel A., Klawe J., Śmietanowski M., Złomańczuk P. The role of cardiac and vascular components in blood pressure variability during coluntary apnea in snoring subjects. Journal of Physiology and Pharmacology 57(supp. 4): 359-364, 2006.
 27. Adamczyk W., Tafil-Klawe M., Chęsy G., Klawe J., Szeliga-Wczysła M., Złomańczuk P. Effects of training on the ventilatory response to hypoxia. Journal of Physiology and Pharmacology 57(supp. 4): 7-14, 2006.