Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii
Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii

prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Włodarczyk

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
II piętro

tel. 52 585-47-30
tel. 52 585-43-80


Sekretariat:

Małgorzata Kosmal

Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii

W skład Katedry wchodzi:Pracownicy:

Adiunkci:

  • dr hab. n. med. Maciej Słupski
  • dr n. med. Jakub Szmytkowski
  • dr n. med. Jacek Szopiński

Starsi wykładowcy:

  • dr n. med. Wojciech Szczęsny

Asystenci:

  • lek. Stanisław Pierściński
  • lek. Jacek Pypkowski

Uczestnicy studiów doktoranckich:

  • lek. Marta Drzewiecka
  • mgr Karolina Tkaczyk
INFORMATOR DLA STUDENTÓW >> COURSEBOOK FOR STUDENTS >>