Katedra Biologii Medycznej
Katedra Biologii Medycznej

prof. dr hab. n. med.
Alina Woźniak

Kierownik Katedry

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
II piętro, p. 73

tel. 52 585-37-40


Sekretariat:

Ewa Tomaszewska
fax 52 585-37-42
tel. 52 585-37-37

Katedra Biologii Medycznej

W skład Katedry wchodzi


 • Zakład Biologii Medycznej
  Kierownik: dr hab. n. med. Celestyna Mila-Kierzenkowska

 • Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska - więcej informacji >>
  Kierownik: dr hab. n. biol. Piotr Kamiński, prof. UMK

Pracownicy


Profesorowie:

 • prof. dr hab. n. med. Alina Woźniak
 • dr hab. n. biol. Piotr Kamiński, prof. UMK

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Celestyna Mila-Kierzenkowska
 • dr hab. n. med. Karolina Szewczyk-Golec
 • dr n. med. Paweł Sutkowy

Asystenci:

 • mgr Marta Pawłowska
 • mgr Roland Wesołowski

Pozostali pracownicy:

 • dr n. med. Małgorzata Sopońska - st. specjalista nauk.-techn.
 • mgr Michał Chaberski - st. specjalista nauk.-techn.
 • inż. Ewa Czarnecka-Żaba - st. specjalista nauk.-techn.
 • mgr Jędrzej Baszyński - starszy technik

Studium doktoranckie:

 • mgr Jarosław Nuszkiewicz
 • mgr Jarosław Paprocki
 • mgr Marta Pawłowska
 • mgr Małgorzata Smoguła

Tematy badawcze

 • Wybrane aspekty epidemiologiczne, diagnostyczne i biochemiczne chorób pasożytniczych.
 • Równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna i aktywność hydrolaz lizosomalnych w przebiegu chorób o różnej etiologii, w tym nowotworowych.
 • Wpływ różnych warunków środowiska (kąpiele w zimnej wodzie, sauna, kriostymulacja ogólnoustrojowa, komora hiperbaryczna, nurkowanie) i/lub wysiłku fizycznego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i stężenie produktów peroksydacji lipidów u osób uprawiających sport (amatorsko, zawodowo).

Studenci


Przy Katedrze Biologii Medycznej od 2010 r. działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunami są dr hab. n. med. Celestyna Mila-Kierzenkowska, mgr Roland Wesołowski oraz dr n med. Karolina Szewczyk-Golec.
Przewodniczący Koła: mgr Jarosław Nuszkiewicz

Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez studentów w roku akademickim 2010/2011:

 1. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców, 1-2 kwietnia 2011, Wrocław:
  • III nagroda w sesji Interdyscyplinarnej za pracę: „Aktywność wybranych enzymów lizosomalnych w surowicy krwi po ekspozycji na niskie temperatury” – autor: Przemysław Maciejewski
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, 28-30 kwietnia 2011, Kraków:
  • I nagroda w sesji Endokrynologia i Diabetologia za pracę „Aktywność enzymów antyoksydacyjnych u osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie (morsy) oraz osób nie stosujących tego typu zabiegów” – autorzy: Roland Wesołowski, Jarosław Paprocki.
  • wyróżnienie w sesji Nauk o Zdrowiu za pracę „Stężenie produktów peroksydacji lipidów u osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie (morsy) oraz osób nie stosujących tego typu zabiegów” – autorzy: Jarosław Paprocki, Roland Wesołowski.

Działalność dydaktyczna

Harmonogramy ćwiczeń oraz regulaminy dydaktyczne w roku akademickim 2017/18

Parazytologia - kierunek lekarski

Biologia molekularna - kierunek lekarski

Biologia medyczna - kierunek Optyka okularowa z elementami optometrii

Diagnostyka parazytologiczna - kierunek Analityka medyczna (II rok)

FACULTY OF MEDICINE

Najważniejsze publikacjePUBLIKACJE w latach 2012-2015 >>