List otwarty do studentów Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Lekarskim CM UMK o nadsyłanie zgłoszeń o chęci odbywania zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
Naszym zamiarem jest stworzenie spośród studentów polskojęzycznych każdego kierunku i każdego roku jednej grupy, która będzie nauczana w języku angielskim. Odbywanie zajęć dydaktycznych w języku angielskim nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami dla studentów.
Zgłoszenia należy nadać na załączonym formularzu do dnia 05.06.2017 r. na adres e-mailowy: dzieklek@cm.umk.pl. E-mail prosimy zatytułować „Umiędzynarodowienie studiów + imię i nazwisko studenta”

Z wyrazami szacunku

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego CM UMK


docxformularz zgłoszeniowy11.83 KB