Kondolencje

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz kolega, przyjaciel, nauczyciel akademicki, a przede wszystkim prawy człowiek

dr hab. Lech Bieganowski

Pan dr hab. Lech Bieganowski urodził się 7 czerwca 1940 r. w Kowalewie Pomorskim. Dyplom lekarza uzyskał w 1964 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Jego pierwszym miejscem pracy był Szpital Miejski w Toruniu, gdzie na Oddziale Okulistycznym uzyskał w 1968 r. pierwszy stopień specjalizacji a w 1972 drugi. Zatrudniony następnie został w Oddziale Okulistycznym Zespołu Nauczania Klinicznego w Bydgoszczy, przekształconym później w Klinikę Okulistyczną Akademii Medycznej. Tam też napisał pracę doktorską pt. ,,Zagadnienie profilaktyki odwarstwienia siatkówki w wysokiej krótkowzroczności u chorych z zaćmą”. Publiczna obrona tej pracy odbyła się 1977 r. na Akademii Medycznej w Gdańsku. W tym samym roku Pan dr hab. Lech Bieganowski objął stanowisko Ordynatora Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Na stanowisku tym pracował do osiągnięcia wieku emerytalnego.

W 2002 r. zdał kolokwium habilitacyjne na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i uzyskał stopień doktora habilitowanego ( 2003 r.) a rozprawa habilitacyjna otrzymała wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji.

Od 1981 r. Pan dr hab. Lech Bieganowski pełnił funkcję Sekretarza Komisji Nauk Medycznych w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, a następnie został jej Wiceprzewodniczącym. Od 2003 r. przewodniczył tejże Komisji, związany był również z Kolegium Redakcyjnym Acta Medica, w której od 2005 r. pełnił funkcję Redaktora Wydziału III Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W 2007 r. Pan dr hab. Lech Bieganowski związał się z Collegium Medicum w Bydgoszczy gdzie poświęcił się swojej drugiej pasji – Historii Medycyny oraz pracy dydaktycznej.

Pan dr hab. Lech Bieganowski to Autor i współautor licznych prac klinicznych oraz historyczno-medycznych opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych.


Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w imieniu całej Społeczności Akademickiej składa rodzinie oraz wszystkim, których ta śmierć dotknęła swoje kondolencje


Dziekani Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Msza święta żałobna zostanie odprawiona dnia 27 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
Po mszy świętej ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.