VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne "Symbioza"

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na szóstą edycję Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego “Symbioza”. W tym roku widzimy 26-28 maja się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie praktyczne wykorzystanie biotechnologii. Zaprosiliśmy wielu specjalistów w swojej dziedzinie. W tym roku naszą konferencję uświetnią:

  • prof. Wojciech Dzwolak - pracownik Wydziału Chemii UW zajmujący się m.in. zastosowaniem białek, jako nowych bionanomateirałów

  • prof. Jacek Jemielity - pracownik CeNT oraz UW, swoją pracę naukową poświęca syntezie nowych polinukleotydów o znaczeniu terapeutycznym i biologicznym

  • prof. dr hab Przemysław Wojtaszek - z Wydziału Biologii UAM zaangażowany w międzynarodowy projekt Flora Robotica

  • dr Marcin Nowotny - pracownik IIMCB, wykorzystuje krystalografię w biotechnologii i farmacji

  • dr Małgorzata Kęsik-Brodacka - pracownik IBA opracowujący wraz z zespołem uniwersalną szczepionkę na grypę

  • dr Robert Czajkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który pracuje z bakteriofagami patogenów roślinnych i nad ich aplikacyjnym zastosowaniem

  • dr Piotr Zaleski z IBA badający rodzaje oporności na antybiotyki.Wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje wyniki lub po prostu posłuchać ciekawych wykładów zapraszamy do rejestracji:
Rejestracja >>>

Do zobaczenia w maju!

Pozdrowienia
Członkowie WSB “Symbioza”