Ocena zajęć na WL

Szanowni Studenci wszystkich kierunków Wydziału Lekarskiego !

            Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego gorąco zachęca do korzystania z absolutnie anonimowego bez konieczności logowania się linku pytania.cm.umk.pl na który prosimy przesyłać BIEŻĄCE uwagi o jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych. Spóźnianie się asystentów, odwoływanie zajęć, skracanie zajęć, zwiększanie liczebności grup ćwiczeniowych, seminaria prowadzone w postaci wykładów bez formy interaktywnej, treści nauczania niezgodne z sylabusem, uchybienia w Regulaminie dydaktycznym  to zdarzenia, o których pragniemy wiedzieć NATYCHMIAST.
            Mile widziane będą także pozytywne opinie, co do jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
            W każdy piątek Kolegium Dziekańskie odczytywać będzie wiadomości otrzymywane od Państwa, na które będziemy szybko reagować.


                                                                        Z wyrazami szacunku i życzeniami
                                                                        owocnego pozyskiwania wiedzy
                                                                        na Naszym Wydziale

                                                                        Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego

pptxPodsumowanie dyskusji nt. jakości kształcenia na WL43.17 KB